W ubiegłym roku skarbówka udzieliła pomocy publicznej na ok. 60 mln zł. Z tego jedna trzecia tej kwoty trafiła w formie dotacji do barów mlecznych, a pozostała do przedsiębiorców w trudnej sytuacji finansowej.
Tak wynika z danych zebranych przez redakcję DGP ze wszystkich 16 izb administracji skarbowej (IAS). Wśród pomocy udzielanej firmom przeważało rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowych. W 2018 r. takich przypadków było ok. 103 tys., a wartość udzielonej w ten sposób pomocy to 32,6 mln zł (jest ona wyliczana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r., t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 461).
Dane są gromadzone w Systemie Monitorowania i Harmonogramowania Pomocy Publicznej (SHRiMP). Jest ona monitorowana przez Komisję Europejską.