Jeśli połączenie spółek jest podyktowane względami ekonomicznymi i nie chodzi jedynie o uzyskanie korzyści podatkowej, to nie ma powodu do stosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania – wynika z najnowszej opinii zabezpieczającej szefa KAS.
Takie opinie chronią podatników przed zastosowaniem klauzuli o unikaniu opodatkowania.
Tym razem chodziło o połączenie spółki dominującej (przejmującej) i spółek zależnych (przejmowanych). Wątpliwości dotyczyły tego, czy od dochodu podmiotu powstałego wskutek połączenia będzie można odliczyć stratę spółki dominującej w kwocie wyższej niż ta, która mogłaby być rozliczona, gdyby do planowanego połączenia nie doszło.
Zainteresowani sprecyzowali, że korzyść podatkowa z tego tytułu wyniesie blisko 35 mln zł. Szef Krajowej Administracji Skarbowej uznał, że nie chodzi tu o unikanie opodatkowania i wydał opinię zabezpieczającą.
Wyjaśnił, że dochody z działalności przejętych spółek zależnych mogą być kompensowane w kolejnych latach ze stratą spółki dominującej (przejmującej) z lat poprzednich (do pięciu lat wstecz). Skutkiem może być korzyść podatkowa, o której mowa w art. 3 pkt 18 lit. a ordynacji podatkowej, a więc brak zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości u spółki przejmującej w kolejnych latach po połączeniu.
W tym wypadku chodziło o wykorzystanie straty wygenerowanej przez spółkę dominującą w latach 2014–2018. Jej osiągnięcie – jak uznał szef KAS – nie było jednak głównym celem połączenia. Przekonały go argumenty spółki, że chodziło jej m.in. o: uproszczenie i przyspieszenie procesu obsługi zamówień, efektywniejsze zarządzanie zapasami, ograniczenie procedur dokumentacyjnych, wymagań wobec służb IT oraz niektórych działań z zakresu księgowości, kontrolingu i działu prawnego. Spółce zależało również na usprawnieniu zarządzania ryzykiem i płynnością finansową.
Szef KAS uznał więc, że działanie spółki nie jest sztuczne i nastawione wyłącznie na osiągnięcie korzyści podatkowej. Przeciwnie – jest uzasadnione głównie względami ekonomicznymi.
Nie bez znaczenia było tu porównanie dwóch prognozowanych wielkości tj. korzyści podatkowej i ekonomicznej za lata 2019–2023. Wyszło, że oszczędności wynikające z połączenia prawie dwukrotnie przewyższają prognozowaną w tym samym okresie korzyść podatkową.
Informacja z 15 października 2019 r. o wydaniu opinii zabezpieczającej dotyczącej połączenia spółek, sygn. DKP1.8011.7.2019