Nie trzeba powiadamiać o korzystaniu z procedury uproszczonej VAT przy imporcie towarów lub umieszczeniu ich w składzie celnym – wyjaśniło MF w odpowiedzi na pytania DGP.
W praktyce w obu przypadkach podatnicy uzyskują korzyści podatkowe. Zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, w przypadku procedury uproszczonej przy imporcie towarów można wykazać podatki należny i naliczony w jednej deklaracji VAT-7.
– Jest to więc rozliczenie bezkosztowe, podatnik nie musi wpłacać podatku od importu. To poprawia jego płynność finansową kosztem Skarbu Państwa – wskazuje Krzysztof Burzyński, doradca podatkowy i partner w BTTP.
Reklama
Z kolei korzystając z procedury zawieszenia celno-podatkowego (np. w składzie celnym, składzie akcyzowym), podatnik może odwlekać moment rozpoznania obowiązku podatkowego w VAT lub akcyzie z tytułu importu towarów. W niektórych przypadkach (np. powrotnego wywozu) taki obowiązek w ogóle nie powstaje.

Reklama
W praktyce powstało pytanie, czy tego rodzaju procedury, niewątpliwie wiążące się z preferencjami, są schematami podatkowymi, o których trzeba zawiadamiać szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Problem z definicjami

Krzysztof Burzyński tłumaczy, że wątpliwości wynikają z definicji „ogólnej cechy rozpoznawczej” oraz „korzyści podatkowej”. Ogólna cecha rozpoznawcza dotyczy zmiany zasad opodatkowania, która skutkuje niższym opodatkowaniem, zwolnieniem lub wyłączeniem z opodatkowania. Z kolei korzyścią podatkową może być m.in. niepowstanie zobowiązania podatkowego lub odsunięcie go w czasie.
O stanowisko w tej sprawie poprosiliśmy Ministerstwo Finansów. W odpowiedzi na pytania DGP resort potwierdził, że o wystąpieniu ogólnej cechy rozpoznawczej można mówić, gdy zmiana zasad opodatkowania „spowodowała faktycznie niższe opodatkowanie, zwolnienie lub wyłączenie z opodatkowania”. Każdorazowo jednak – zdaniem MF – należy „uwzględnić charakter przesłanek takiego wyboru zasad opodatkowania”, a więc, czy rzeczywiście spowodowało to niższe opodatkowanie, zwolnienie lub wyłączenie z opodatkowania oraz czy jednocześnie spełnione jest kryterium głównej korzyści.
„W objaśnieniach podatkowych z 31 stycznia 2019 r. wskazano również sytuacje, w których nie wystąpi cecha rozpoznawcza dotycząca zmiany zasad opodatkowania” –przypomniało MF, zwracając uwagę na str. 72 objaśnień. Podkreśliło przy tym, że wyliczenie to ma charakter przykładowy.
W konkluzji MF wyjaśniło, że jeśli doszło jedynie do zastosowania procedury uproszczonej z art. 33a ustawy o VAT albo umieszczenia towaru w składzie celnym, nie jest konieczne składanie informacji o schemacie podatkowym.

Czas na odpowiedzi

– Co prawda odpowiedź MF nie ma mocy wiążącej, ale daje nadzieję, że w zapowiadanej przez resort zmianie objaśnień z 31 stycznia zostanie uwzględniona również ta kwestia – komentuje Krzysztof Burzyński.
Zwraca również uwagę na zapowiadane przez MF uruchomienie Forum ds. MDR, na kształt Forum ds. cen transferowych. W jego ocenie takie ciało jest ze wszechmiar pożądane, ponieważ pojawiło się wiele pytań, na które doradcy i podatnicy chcieliby uzyskać odpowiedzi.
Ostatnio resort opublikował na swojej stronie internetowej najczęściej zadawane pytania ws. MDR i odpowiedzi na nie.
Niektóre procedury celno -podatkowe, mimo że niewątpliwie korzystne, nie są schematami podatkowymi