Jeśli polska firma wypłaci zagranicznemu udziałowcowi (nierezydentowi) dywidendę przekraczającą 25 mln zł, musi poinformować o tym szefa KAS. Nie musi jednak informować o kolejnej wypłacie takiej samej należności na rzecz tego samego podmiotu.
Takie stanowisko przedstawiło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP.
Skąd wziął się problem? Zgodnie z ordynacją podatkową należy powiadomić szefa KAS o schemacie podatkowym (uzgodnieniu), które posiada tzw. inną szczególną cechę rozpoznawczą. Mamy z nią do czynienia, gdy np. dochody (przychody) nierezydenta przekraczają łącznie w trakcie roku podatkowego 25 mln zł. Słowem, jeśli polska firma wypłaca nierezydentowi dywidendy przekraczające limit, musi powiadomić o tym szefa KAS. To jest jasne.

Ponowna wypłata

Sytuacja się komplikuje, gdy firma już wypłaciła dywidendę przekraczającą limit, zgłosiła to szefowi KAS, a teraz ma wypłacić w tym samym roku, temu samemu podmiotowi zagranicznemu kolejną należność. Czy ponownie trzeba wtedy zawiadomić o schemacie podatkowym (Mandatory Disclosure Rules, w skrócie MDR)?
Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że nie.
– Dokonanie w trakcie tego samego roku kalendarzowego kolejnej płatności z tego samego tytułu do tego samego podmiotu (nierezydenta) nie prowadzi do powstania odrębnego obowiązku raportowania schematu podatkowego – czytamy w stanowisku MF.
W takiej sytuacji – jak tłumaczy resort – inna szczególna cecha rozpoznawcza wystąpiła już w momencie, w którym dochody (przychody) nierezydenta, w tym te oczekiwane, przekroczyły „za pierwszym razem” 25 mln zł.
Ministerstwo podkreśla jednak, że składając już pierwszą informację o schemacie podatkowym (w związku z przekroczeniem progu 25 mln zł), podatnik musi wskazać wszystkie dochody (przychody), w tym te, które w momencie raportowania są już oczekiwane.
– Stanowisko resortu oznacza, że firmy nie muszą ani ponownie składać MDR, ani korygować informacji wcześniej złożonej, ale pod warunkiem że kolejna wpłata dotyczy „tego samego tytułu”. To zapewne ucieszy firmy wypłacające nierezydentom dywidendy przekraczające 25 mln zł – komentuje Piotr Kalemba, doradca podatkowy i menedżer w Thedy & Partners.
Stanowisko resortu oznacza również, że gdy w kolejnym roku firma znów wypłaci ponad 25 mln zł (np. jako dywidendę), to znów trzeba będzie to zgłosić fiskusowi.
Piotr Kalemba zwraca uwagę również na to, że jeśli polska firma najpierw wypłaci podmiotowi zagranicznemu dywidendę przekraczającą limit, a następnie np. należność licencyjną (inny tytuł), to – biorąc pod uwagę stanowisko MF – musi złożyć dwie informacje MDR (jedną dotyczącą dywidendy i drugą odnoszącą się do należności licencyjnych).

Nie tylko z podatkiem u źródła

Kolejna wątpliwość podatników również dotyczy wypłat nierezydentowi ponad 25 mln zł w trakcie roku. Chodzi o to, jakie dochody nierezydentów wpływają na obowiązek zgłoszenia schematów podatkowych. Źródłem niepokoju stały się tu objaśnienia podatkowe z 31 stycznia br.
MF wyjaśnił w nich najpierw (str. 83), że aby zweryfikować, „czy w danym przypadku zaistniała wskazana inna szczególna cecha rozpoznawcza, należy zsumować wszystkie dochody (przychody) wypłacane lub oczekiwane do uzyskania przez danego podatnika niebędącego rezydentem podatkowym w roku kalendarzowym, bez względu na ich źródło powstania”.
Następnie resort wskazał przykłady takich dochodów. Wymienił wśród nich płatności objęte podatkiem u źródła (dywidendy, odsetki, należności licencyjne, niektóre usługi niematerialne).

Również zakłady

Wątpliwości dotyczą dochodów zakładów. Sporo podmiotów zagranicznych prowadzi w Polsce działalność poprzez położony tu zakład albo np. jako wspólnicy w spółkach komandytowych – rozliczają się wówczas z polskim urzędem skarbowym tylko z dochodów osiągniętych w Polsce. – Pytanie więc, czy taki zagraniczny podmiot musi raportować przekroczenie w trakcie roku kwoty 25 mln zł jakichkolwiek dochodów, czy tylko tych objętych podatkiem u źródła? – zastanawia się Piotr Kalemba.
W odpowiedzi dla DGP ministerstwo wyjaśniło, że chodzi o wszystkie dochody zakładu, a nie tylko te, które są objęte podatkiem u źródła (np. z dywidend, odsetek czy należności licencyjnych).
Resort przypomniał, że w przypadku innej szczególnej cechy rozpoznawczej (o której mowa w art. 86a par. 1 pkt 1 lit. c ordynacji podatkowej) sumowane są dochody (przychody) nierezydenta, co do których w Polsce powstaje ograniczony obowiązek podatkowy. Sumowane są więc „wszelkiego rodzaju dochody (przychody) z różnego rodzaju działalności prowadzonej przez położony w Polsce zakład. Przepisy ordynacji podatkowej nie przewidują ograniczenia w tym zakresie, np. do dochodów (przychodów) objętych tzw. podatkiem u źródła” – informuje MF.
Zdaniem Piotra Kalemby stanowisko MF oznacza, że również podmioty prowadzące na terenie Polski działalność wyłącznie poprzez zakład muszą raportować schematy podatkowe. – Problem polega na tym, że wiele z nich nie ma takiej świadomości. Przepisy są dość niejasne, przez co pozostawiają pole do takiej interpretacji, jaką przyjęło MF – komentuje ekspert.