Wydatki poniesione po sprzedaży są kosztem uzyskania przychodu, jeżeli sprzedający jeszcze przed transakcją zobowiązał się do ich poniesienia, a nowy nabywca oczekuje wywiązania się z zawartych wcześniej umów – uznał WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła spółki, która w całości sprzedała m.in. centrum handlowe, grunty, majątek ruchomy i umowy z najemcami. Nabywca wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów najmu.