Lekarz, który zajmuje się również wynajmem maszyn rolniczych, może odliczać wydatki związane z pozyskaniem i eksploatacją tych maszyn nawet w okresie, gdy zarabia głównie na praktyce lekarskiej – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Lekarz, który zajmuje się również wynajmem maszyn rolniczych, może odliczać wydatki związane z pozyskaniem i eksploatacją tych maszyn nawet w okresie, gdy zarabia głównie na praktyce lekarskiej – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadał lekarz – przedsiębiorca. Wyjaśnił, że choć praktyka lekarska stanowi jego dominujące zajęcie, to w ewidencji działalności gospodarczej zarejestrował także m.in. wynajem i dzierżawę maszyn oraz urządzeń rolniczych. Dodał, że zamierza je dopiero wziąć w leasing (operacyjny).
Chciał się upewnić, czy w początkowej fazie działalności, gdy uzyskiwany przez niego przychód pochodzi głównie z praktyki lekarskiej, będzie mógł zaliczać do podatkowych kosztów wydatki związane z leasingu oraz z eksploatacją maszyn i urządzeń. Dodał, że usługi najmu maszyn będą świadczone natychmiast po rozpoczęciu leasingowania i w tym samym czasie (tj. jesienią 2019 r.) spodziewa się pierwszych przychodów z działalności w tym zakresie.
Dyrektor KIS potwierdził, że odliczenie jest możliwe. W odniesieniu do opłat związanych z leasingiem przypomniał, że mogą być one kosztem prowadzonej działalności gospodarczej, o ile spełniają kryteria z art. 23b ustawy o PIT. Kosztem mogą być również wydatki na bieżącą eksploatację wynajmowanych maszyn rolniczych (paliwo, serwis, części eksploatacyjne). W obu przypadkach warunkiem jest jednak istnienie związku wszystkich powyższych wydatków z uzyskiwanym przychodem.
– Skoro w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej mieszczą się również usługi najmu i dzierżawy maszyn i urządzeń rolniczych, a poniesione wydatki przyczynią się do pozyskania i utrzymania sprzętu umożliwiającego osiąganie przychodu z takiej działalności, to ten związek występuje – uznał dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 6 września 2019 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.271.2019.2.DR