Ani procentowy rabat, ani zniżka określona kwotowo nie są przychodem – orzekł WSA w Warszawie.
Uzasadniając wyrok, sędzia Jacek Kaute zwrócił uwagę, że w dzisiejszych czasach konsumenci zewsząd obdarowywani są zniżkami – czy to procentowymi, czy kwotowymi – które mają ich zachęcić do robienia zakupów. – Niezasadne byłoby wiązanie przychodu z samym faktem otrzymania voucherów, kuponów czy kart uprawniających do otrzymania zniżki – stwierdził sędzia.
Dodał, że zasada ta ma zastosowanie również wtedy, gdy zniżka została określona kwotowo.
Reklama

Kwotowe i procentowe

Z pytaniem w tej sprawie zwróciła się firma umożliwiająca korzystanie ze zniżek i promocji w centrach handlowych, sklepach internetowych, restauracjach, kinach itp. We wniosku o interpretację podała, że wspólnie z partnerami handlowymi organizuje konkursy ogłaszane na portalu społecznościowym.

Reklama
Vouchery, karty i kody są przyznawane tym, którzy pod postem konkursowym zamieszczą najciekawszą odpowiedź na pytanie.
Zwykle nagrody mają wartość kwotową, ale zdarzają się też upusty procentowe. Wtedy – jak tłumaczyła firma – nie można określić wartości rabatu, bo nie wiadomo, od jakiej kwoty będzie on wyliczony (jaka będzie kwota zakupu).
Jako przykład rabatu procentowego firma podała kod na bilet do kina. Wyjaśniła, że nie da się określić jego wartości kwotowej, bo kina mają w różne dni różne ceny biletów.
Firma uważała, że klienci nie mają przychodu ani wtedy, gdy rabat ma charakter procentowy, ani wtedy, gdy jest kwotowy, bo – jak tłumaczyła – otrzymanie upustu nie oznacza jeszcze, że klient z niego skorzysta. Sądziła więc, że udzielanie rabatów nie wiąże się dla niej z żadnymi obowiązkami płatnika.
Na potwierdzenie przywołała wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 10 maja 2017 r. (sygn. akt I SA/Po 1313/16). Wyrok ten utrzymał w mocy Naczelny Sąd Administracyjny. W orzeczeniu z 9 lipca 2019 r. (sygn. akt II FSK 2478/17) stwierdził, że realizacja przez klienta „kuponu rabatowego”, otrzymanego w ramach promocji od podmiotu prowadzącego internetową platformę handlową, uprawniającego go do zakupu dowolnego produktu po obniżonej cenie, nie oznacza powstania przychodu.

Jak kwota, to przychód

Innego zdania był jednak dyrektor Krajowej Interpretacji Skarbowej. Stwierdził, że przychód nie powstaje tylko wtedy, gdy rabat jest procentowy.
Co innego jednak, gdy jego wartość jest wyrażona kwotowo. Wówczas w momencie wydania nagrody powstaje u zwycięzcy konkursu przychód o skonkretyzowanej, ściśle określonej wysokości – stwierdził fiskus.
Uznał więc, że kupony rabatowe w formie voucherów oraz kart podarunkowych na produkty sprzedawane przez partnerów handlowych oraz kody wymienne stanowią przychód dla wygrywających.
Przypomniał też, że co do zasady od wygranych w konkursach pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc. wygranej lub nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). W takiej sytuacji na spółce ciążą obowiązki płatnika – stwierdził.

Kupon nie jest przychodem

Interpretację tę uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Potwierdził, że przekazanie nagrody w postaci vouchera czy kodu laureatowi konkursu nie powoduje powstania przychodu, bo jest to jedynie przyrzeczenie udzielenia rabatu. – Rabat ten może w ogóle nie zostać wykorzystany – podkreślił sędzia Jacek Kaute. Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA z 27 września 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 38/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia