Przedsiębiorca, który do miejsca wykonywania działalności dojeżdża na hulajnodze, może odliczyć od przychodu wydatek na jej zakup – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
To już kolejna interpretacja, z której wynika taka możliwość. Poprzednią dyrektor KIS wydał 8 sierpnia br. (nr 0112-KDIL3-3.4011.242.2019.2.TW).
Tym razem pytanie zadał przedsiębiorca, który kupił hulajnogę elektryczną, by dojeżdżać nią do miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Tłumaczył, że dzięki temu oszczędza na czasie i kosztach transportu. Na hulajnodze dojeżdża też do klientów, których ma na terenie miasta. Zapłacił za nią 1,5 tys. zł i chciał zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów.
Dyrektor KIS potwierdził, że jest to możliwe, jeżeli podstawowym celem i sposobem korzystania z hulajnogi elektrycznej jest wykorzystanie jej w działalności gospodarczej. Przypomniał, że jeżeli wartość kupionego składnika majątku nie przekracza 10 tys. zł, podatnik ma do wyboru trzy rozwiązania. Może:
■ nie zaliczać danego składnika majątkowego do środków trwałych, a wydatki na jego nabycie wrzucić bezpośrednio w koszty (art. 22d ust. 1 ustawy o PIT);
■ zaliczyć dany składnik majątku do środków trwałych, a następnie jednorazowo go zamortyzować – w miesiącu oddania do używania albo w miesiącu następnym;
■ amortyzować dany składnik majątkowy na analogicznych zasadach jak wszystkie inne środki trwałe.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 12 września 2019 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.321.2019.2.KU