Fiskus nie może wykreślać podatników bez wydania decyzji administracyjnej. Jeśli tak robi, działa bezskutecznie – orzekają kolejne wojewódzkie sądy administracyjne.
Część orzeczeń zdążyło się już uprawomocnić. Co to oznacza dla przedsiębiorców bezpodstawnie wykreślonych z rejestru VAT? Najkrócej mówiąc – nie utracili statusu podatnika VAT i związanych z nim praw.