Wystarczy, że firma rozliczająca się z fiskusem co kwartał nie złoży jednej deklaracji, a z automatu zostanie wykreślona z rejestru VAT. To skutek zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, które weszły w życie od września.

Pomyłka z dotkliwymi skutkami

Objęły one również podatników rozliczających się z urzędem skarbowym co miesiąc, ale w ich przypadku usunięcie z rejestru grozi dopiero po nieprzesłaniu trzeciej deklaracji. Są też zmiany pozytywne, np. wykreślenia z powodu niezłożenia deklaracji uniknie teraz podatnik, który wskutek wezwania z urzędu skarbowego udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz złoży brakujące deklaracje. Ale i tak korzyści wynikające z nowych przepisów bledną w zestawieniu z konsekwencjami niezłożenia deklaracji kwartalnej. Zacznijmy jednak od początku.