Dzieci nie działają na rynku pracy i nie wykonują zawodów, więc zajęcia edukacyjne, w których uczestniczą, nie mogą mieć charakteru szkolenia ani przekwalifikowania zawodowego – stwierdził dyrektor KIS w interpretacji.
Pytanie zadał przedsiębiorca, który otrzymał zlecenie od publicznej szkoły wyższej na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Chodziło o projekt tzw. Uniwersytetu dla Dzieci, dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Dzieci miały poznać różne zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami i kosmosem. Przedsiębiorca uważał, że przełoży się to na ich późniejsze kompetencje zawodowe. Dlatego sądził, że przysługujące mu wynagrodzenie będzie zwolnione z VAT i to na podstawie kilku przepisów.
Reklama
Po pierwsze, wskazywał na art. 43 ust. 1 pkt 26 i art. 43 ust. 17 ustawy o VAT, z których wynika, że zwolnione z podatku są usługi edukacyjne świadczone m.in. przez uczelnie oraz zajęcia ściśle powiązane z takimi usługami. Drugą podstawą prawną miał być art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, który zwalnia z podatku usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w całości ze środków publicznych.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że żaden z wymienionych przepisów nie ma zastosowania w tej sprawie.
Podkreślił, że aby usługi „ściśle związane z usługami podstawowymi” były zwolnione z VAT, muszą być wykonywane przez podmiot, który jest uprawniony do zwolnienia podatkowego w związku z wykonywanymi usługami podstawowymi, na co wskazuje art. 43 ust. 17a ustawy o VAT. W tym wypadku tak nie będzie – zauważył.
Uznał także, że świadczone przez przedsiębiorcę usługi nie będą mieć charakteru kształcenia ani przekwalifikowania zawodowego, więc nie będzie mieć do nich zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT.
Dzieci w wieku od 10 do 15 lat nie funkcjonują na rynku pracy, nie wykonują zawodów, a więc nie zdobędą na takich zajęciach wiedzy dla celów zawodowych – stwierdził dyrektor KIS. Wyjaśnił zatem, że przedsiębiorca musi płacić 23 proc. VAT od wykonywanych przez siebie usług.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 5 sierpnia 2019 r., sygn. 0115-KDIT1-2.4012.327.2019.1.AJ