Dzieci nie działają na rynku pracy i nie wykonują zawodów, więc zajęcia edukacyjne, w których uczestniczą, nie mogą mieć charakteru szkolenia ani przekwalifikowania zawodowego – stwierdził dyrektor KIS w interpretacji.
Pytanie zadał przedsiębiorca, który otrzymał zlecenie od publicznej szkoły wyższej na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku od 10 do 15 lat. Chodziło o projekt tzw. Uniwersytetu dla Dzieci, dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Dzieci miały poznać różne zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami i kosmosem. Przedsiębiorca uważał, że przełoży się to na ich późniejsze kompetencje zawodowe. Dlatego sądził, że przysługujące mu wynagrodzenie będzie zwolnione z VAT i to na podstawie kilku przepisów.