Finansowana z funduszu socjalnego dopłata do imiennych kart, umożliwiających pracownikom wstęp na zajęcia sportowe, jest zwolniona z PIT – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o pracodawcę, który na podstawie umowy z inną firmą udostępniał pracownikom imienne karty, umożliwiające nielimitowany wstęp do wyznaczonych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Dopłacał do nich z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Uważał, że takie dofinansowanie podlega opodatkowaniu. Chciał więc potrącać zaliczki na PIT.
Argumentował, że karty to tzw. inne znaki uprawniające do ich wymiany na określone usługi, a więc świadczenia nieobjęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT.
Przepis ten dotyczy świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych przez pracownika w ramach działalności socjalnej finansowanej w całości z ZFŚS lub funduszy związków zawodowych. Preferencja jest limitowana do 1000 zł rocznie. Nie są nią objęte bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.
Dyrektor KIS był innego zdania niż pracodawca. Wyjaśnił, że ustawa o PIT nie definiuje rzeczy ani świadczenia rzeczowego, więc trzeba sięgnąć do kodeksu cywilnego. Wynika z niego, że chodzi tu o przedmioty materialne.
– Materialny charakter, dający podstawę do zakwalifikowania jako świadczenie rzeczowe, mają więc np.: bilety wstępu do kina, do teatru, karnety na basen, siłownię, fitness, paczki świąteczne – wymienił dyrektor KIS.
Wyjaśnił, że karnety (karty) uznaje się za rodzaj abonamentu. Nie uprawniają one do wymiany na usługę lub towar, lecz umożliwiają skorzystanie ze ściśle oznaczonego świadczenia. Zdaniem dyrektora KIS nie są to więc „inne znaki” wykluczone z podatkowego zwolnienia. Pracodawca może zatem zastosować zwolnienie z PIT, jeśli łączna wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika nie przekroczy wartości 1000 zł. W takiej sytuacji po stronie pracodawcy nie powstaną obowiązki płatnika – uznał dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 30 października 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-2.4011.349.2019.1.MU