Ustalając metraż mieszkania dla celów stosowania stawki 8 proc. VAT, nie dolicza się powierzchni garaży – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Wątpliwości miał deweloper, który rozpoczął budowę apartamentowca. Znajdujące się w nim mieszkania będą miały powierzchnie od ok. 112 mkw do ok. 199 mkw. Będą oferowane do sprzedaży wraz z garażami. Powierzchnia garaży ma wnosić od ok. 17 mkw. do ok. 43 mkw. Mieszkanie i garaż będą objęte jedną księgą wieczystą.
Deweloper spytał, czy do powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych powinien wliczać metraż przynależnych garaży. Ma to znaczenie przy ustalaniu właściwej stawki VAT. Ta 8 proc. dotyczy bowiem tylko dostawy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Nie zalicza się do niego: domów jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 mkw, oraz mieszkań o powierzchni użytkowej ponad 150 mkw (art. 41 ust. 12b ustawy o VAT).
Przepisy ustawy o VAT nie zawierają jednak definicji powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. W takiej sytuacji – jak wyjaśnił dyrektor KIS – można posłużyć się każdą metodą określoną normatywnie, która będzie w danym przypadku racjonalna. Zgodził się zarazem ze spółką, że można tu sięgnąć do ustawy o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 737).
– Kondygnacja budynku w części, w której znajdują się konkretne garaże, stanowi lokal użytkowy. W tej sytuacji należy zatem stwierdzić, że do powierzchni lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, nie wlicza się powierzchni garaży – podsumował organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 13 sierpnia 2019 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.292.2019.1.KO