To przestroga dla przedsiębiorców stawiających nagrobki, którzy od świadczonych przez siebie usług płacą 8-proc. podatek.
Skarbówka w przeszłości nie raz potwierdzała taką możliwość. Przykładem są interpretacje indywidualne: z 13 kwietnia 2015 r. (nr ILPP1/4512-1-98/15-4/AI), 17 marca 2014 r. (ILPP2/443-1239/13-2/JK), 27 czerwca 2013 r. (nr ILPP2/443-352/13-2/SJ). Z ich uzasadnienia jasno jednak wynika, że fiskus uznawał możliwość stosowania obniżonej stawki w sytuacjach, gdy podatnicy sami deklarowali we wniosku, że wykonanie nagrobka mieści się w poz. 180 załącznika nr 3 ustawy o VAT. Chodzi tu o „Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną” (PKWiU nr 96.03). Zasada jest natomiast taka, że właściwe przyporządkowanie towarów lub usług do określonej pozycji PKWiU spoczywa na podatniku.
Reklama
W najnowszej interpretacji dyrektor KIS zbadał sprawę bardziej wnikliwie. Przedsiębiorca, który zadał pytanie, podkreślał, że świadczy kompleksowe usługi związane z ceremoniami pogrzebowymi. Wymienił, że chodzi o grzebanie i kremację zwłok oraz przygotowanie ich do pochówku lub kremacji włącznie z balsamowaniem, przeprowadzenie pogrzebu lub kremacji oraz wynajmowanie przygotowanego miejsca w domach pogrzebowych.
Poinformował również, że zamierza poszerzyć swoją ofertę o usługi wykonywania nagrobków wraz z montażem i wykładaniem posadzki przy nagrobku. Uważał, że wszystkie one będą elementem kompleksowej usługi pogrzebowej, a zatem będą objęte 8-proc. stawką VAT.
Dyrektor KIS się z nim nie zgodził. Stwierdził, że stawianie pomnika nie może być opodatkowane 8-proc. VAT. Wyjaśnił, że usługa pogrzebowa to zespół czynności wykonywanych w ramach jednego zlecenia, związanych z ceremonią pogrzebową (tj. z momentem pochówku). Chodzi tu m.in. o: przygotowanie zwłok do pochówku, dostarczanie trumny, transport zwłok na miejsce pochówku, pochowanie, jak również z załatwianie formalności związanych z pogrzebem.
Fiskus zauważył, że wykonanie kamiennego nagrobka w miejscu pochowania osoby zmarłej najczęściej odbywa się dopiero po jakimś czasie od pogrzebu.
– Stawianie pomnika nie może być zatem traktowane jako element ceremonii pogrzebowej niezbędny dla wykonania pochówku, tylko jako odrębne świadczenie opodatkowane podstawową 23-proc. stawką podatku – stwierdził dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 25 lipca 2019 r., sygn. akt 0112-KDIL2-3.4012.186.2019.2.WB