Resort finansów zrezygnował z od dawna oczekiwanych uproszczonych porozumień cenowych. Zawiedzeni są doradcy oraz podatnicy realizujący transakcje z podmiotami powiązanymi
O uproszczonych uprzednich porozumieniach cenowych (z ang. Advance Pricing Agreements – APA) nie ma już słowa w najnowszej, opublikowanej wczoraj wersji projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.
Tak zwane małe APA miały przynajmniej w części zastąpić zwykłe uprzednie porozumienia cenowe, zawierane z szefem Krajowej Administracji Skarbowej.