statystyki

Reforma w rachunkowości: MSSF 16 wprowadza zmiany w sprawozdaniach półrocznych

autor: Katarzyna Trzpioła29.07.2019, 08:14; Aktualizacja: 29.07.2019, 09:33
Międzynarodowy standard sprawozdawczości finansowej 16 Lea sing (dalej MSSF 16) obowiązuje za okresy roczne rozpoczynające się po 1 stycznia 2019 r.

Międzynarodowy standard sprawozdawczości finansowej 16 Lea sing (dalej MSSF 16) obowiązuje za okresy roczne rozpoczynające się po 1 stycznia 2019 r.źródło: ShutterStock

Standard ten spowodował, że ujmuje się jako aktywa składniki używane m.in. na podstawie umów najmu. Do tego wpłynął na wskaźniki zadłużenia, płynności i wypłacalności.

Międzynarodowy standard sprawozdawczości finansowej 16 Lea sing (dalej MSSF 16) obowiązuje za okresy roczne rozpoczynające się po 1 stycznia 2019 r. Jednak podmioty, które są zobligowane do przygotowywania sprawozdań śródrocznych na potrzeby np. giełdy, muszą go już uwzględniać w tych właśnie dokumentach. A więc przygotowując raporty za pierwsze półrocze 2019 r., po raz pierwszy uwzględniają ten standard, który może w istotny sposób wpłynąć na sprawozdania. Będą w nich bowiem wprowadzone nowe pozycje aktywów i zobowiązań, do tego będzie też inny sposób ujęcia kosztów w sprawozdaniu zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów.

Brak porównywalności

Większość jednostek korzysta z uproszczeń przy pierwszym zastosowaniu tego standardu, polegających na możliwości ujęcia zagregowanych jego skutków na 1 stycznia 2019 r. Dlatego nie będzie porównywalności danych prezentowanych w bilansie za pierwsze półrocze 2019 z danymi za ten sam okres 2018 r. Oznacza to, że spółki nie przekształcają danych za pierwsze półrocze 2018 r., tak jakby już wtedy MSSF 16 miał zastosowanie. Dane za zeszły rok nie zawierają więc informacji o wartości aktywów i zobowiązań wynikających z umów klasyfikowanych jako leasing według nowego standardu. A przecież analitycy powinni mieć możliwość ustalenia tych wskaźników w sposób porównywalny.

Generalnie wdrożenie MSSF 16 ma wpływ na prawie wszystkie powszechnie stosowane wskaźniki finansowe i miary efektywności, takie jak wskaźniki zadłużenia, wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik rotacji aktywów, wskaźnik pokrycia odsetek, zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych (EBITDA), zysk operacyjny, zysk netto, wskaźnik zysku na akcję, wskaźniki stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału i operacyjne przepływy pieniężne. Zastosowanie MSSF 16 ma wpływ również na kowenanty zawarte w umowach kredytowych, ratingi kredytowe oraz koszty pożyczek. Może też znaleźć odzwierciedlenie w zmianach zachowania na rynku finansowym. Jest to związane z faktem, że koszty leasingu operacyjnego, które dawniej były rozliczone powyżej EBITDA, zostały zastąpione przez koszty amortyzacji aktywa z tytułu prawa do użytkowania. Dodatkowo przez MSSF 16 zostają ujęte odsetki obliczone od zdyskontowanych zobowiązań leasingowych oraz różnice kursowe z tytułu wyceny tych zobowiązań. [przykład 1]

Przykład 1. Wpływ MSSF na pozycje wynikowe (dane w mln zł)

Stan na

30-06-2019 bez wpływu MSSF 16

Wpływ MSSF 16

Stan na 30-06-2019 z zastosowaniem MSSF 16

Zmiana w proc.

Zysk brutto ze

sprzedaży

332

332

100,00

Koszty działalności operacyjnej

293,6

6,5

300,1

102,21

Amortyzacja

25,9

111

136,9

528,57

Koszty najmu

129,7

-104,5

25,2

19,43

Wynik na działalności operacyjnej

‒ 113

‒ 6,5

‒ 119,5

105,75

EBITDA

‒ 87,1

104,5

17,4

‒ 19,98

Koszty finansowe

16,1

8,7

24,8

154,04

Odsetki

5,9

7,5

13,4

227,12

Różnice kursowe

1,2

1,2

Wynik netto

‒ 128,9

‒ 15,2

‒ 144,1

111,79


Pozostało 80% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane