Firmy oferujące leasing urządzeń fiskalnych kuszą przedsiębiorców wizją zwrotu pieniędzy z urzędu skarbowego. Sęk w tym, że przysługuje on tylko przy jej nabyciu.
DGP
Potwierdza to minister finansów w wydanych w lipcu objaśnieniach podatkowych. Z dokumentu wprost wynika, że ulga nie przysługuje w przypadku kas fiskalnych, które są używane przez podatników na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu. Odliczenie możliwe jest tylko przy ich zakupie (nawet gdy zapłata jest regulowana w ratach). Warunkiem skorzystania z „ulgi” jest w tym przypadku zapłacenie wszystkich rat za kasę, ponieważ podstawą do uzyskania preferencji jest dowód zapłaty całej należności za jej zakup – wyjaśnia minister w objaśnieniach.

Nowe zasady

Zasady te są związane z nowelizacją ustawy o VAT, która wprowadziła kasy online (czyli przesyłające w czasie rzeczywistym fiskusowi informacje o sprzedaży). Co do zasady jej przepisy obowiązują od 1 maja br.
Od tego dnia ulga zakładająca możliwość odzyskania części wydatków na kasę fiskalną (90 proc., ale nie więcej niż 700 zł) dotyczy tylko najnowszych modeli. Na stare, tj. z papierowym i elektronicznym zapisem kopii, preferencja nie przysługuje.
Nowelizacja wprowadziła po raz pierwszy możliwość korzystania z urządzeń fiskalnych działających online na podstawie umowy najmu, dzierżawy i leasingu (wcześniej było to niemożliwe).

Bez preferencji

W sieci pojawiły się już ogłoszenia z takimi ofertami. Jedni kuszą klientów wizją zwrotu wydatków z urzędu skarbowego. Inni zachęcają przedsiębiorców, których nie stać na jednorazowy wydatek, do skorzystania z leasingu, najmu lub dzierżawy, nie wspominając nic o preferencji. Jak się okazuje, słusznie.
– W przypadku najmu i leasingu z ulgi nie mogą skorzystać ani usługodawca, ani usługobiorca – twierdzi Maciej Hadas, doradca podatkowy w Grant Thornton.
Wyjaśnia, że po pierwsze, ulga przysługuje podatnikom, którzy rozpoczynają ewidencję obrotu, a tego warunku nie spełnia leasingodawca. Po drugie, odnosi się ona do zakupionych urządzeń – o czym nie można mówić w przypadku leasingobiorców.
– To oznacza, że takie usługi są mniej opłacalne niż np. zakup na raty. W tym ostatnim przypadku można bowiem skorzystać z ulgi – tłumaczy ekspert.

Komu przysługuje ulga

Przypomnijmy, że preferencja nie dotyczy wszystkich podatników. Przysługuje ona tym, którzy rozpoczynają ewidencję (wcześniej jej nie rejestrowali). Na zwrot z urzędu nie mogą liczyć firmy, które zmieniają kasę, bo stara się np. zepsuła. Nawet wtedy, gdy zakupią kasę online.
Wyjątkiem są przedsiębiorcy, na których przepisy nakładają obowiązek jej stosowania, np. mechanicy (kasy od 1 stycznia 2020 r.), pensjonaty (od 1 lipca 2020 r.), fryzjerzy (od 1 stycznia 2021 r.). Jeżeli zdecydują się oni na wcześniejszą (przed tymi datami) wymianę urządzenia tradycyjnego na online, będą mogli skorzystać z ulgi wcześniej (od razu w deklaracji za miesiąc, w którym rozpoczęli ewidencję obrotu na kasie online).
Potwierdził to minister finansów w objaśnieniach podatkowych. Posłużył się przy tym przykładem mechanika, który używał dotychczas starego modelu urządzenia fiskalnego. Szef resortu wskazał, że jeżeli w czerwcu br. przedsiębiorca kupił kasę działającą online i od razu rozpoczął prowadzenie na niej ewidencji, to ulgę rozlicza w deklaracji za czerwiec.
Warto też pamiętać, że preferencja dotyczy nie tylko kas uruchomionych przy rozpoczęciu ewidencji, ale też kolejnych kupionych w ciągu następnych sześciu miesięcy.

Jak rozliczyć zakup

Czynni podatnicy potrącają wydatki na urządzenia fiskalne w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K najwcześniej za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencję sprzedaży. Jeżeli kwota ulgi jest wyższa od podatku należnego, podatnik może poprosić o zwrot nadwyżki na konto lub przenieść ją do rozliczenia na kolejny okres.
Podobnie jest w przypadku taksówkarzy rozliczających się w formie ryczałtu. Ulgę do wysokości wpłaty rozliczają w deklaracji VAT-12. Pozostałą część organ zwraca na wniosek złożony wraz z deklaracją.
Z preferencji mogą też skorzystać podatnicy zwolnieni z VAT przedmiotowo i podmiotowo. Zwrot dostają na rachunek bankowy po złożeniu wniosku wraz z kopiami dowodu zapłaty i raportu miesięcznego. Dokumenty te mogą przesłać dopiero po miesiącu następującym po tym, w którym rozpoczęli ewidencję na kasie online.