Nie można odczytać e-sprawozdań, które są dostępne w elektronicznej bazie dokumentów Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak więc mamy poznać sytuację spółki? – pytają czytelnicy DGP.
ikona lupy />
DGP
Problem wynika z tego, że resorty sprawiedliwości i finansów nie stworzyły uniwersalnego narzędzia, które umożliwiałoby zapoznanie się z treścią tych dokumentów.

Nieczytelny XML

Sprawozdania finansowe za 2018 r. są pierwszymi, które musiały zostać sporządzone w strukturze logicznej i złożone do Krajowego Rejestru Sądowego w formacie XML (wyjątkiem są sprawozdania sporządzane według międzynarodowych standardów rachunkowości, które mogą jeszcze być sporządzane w dowolnej formie, np. w PDF). Za tydzień (tj. 15 lipca) mija termin złożenia ich do KRS.
Problem polega na tym, że pliki XML zamieszczone na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (ekrs.ms.gov.pl) są po otwarciu nieczytelne. Zwracają nam na to uwagę czytelnicy, którzy nie mogą odczytać sprawozdań sporządzonych w nowym formacie.
Dodają, że nie mieli takiego kłopotu ze sprawozdaniami za 2017 r. Je również trzeba było składać do KRS elektronicznie, ale mogły być one sporządzone w formacie PDF (wystarczyło przesłać do KRS skan papierowych dokumentów).

Ułomna aplikacja

Problemu by nie było, gdyby pliki zamieszczone w przeglądarce MS były wyświetlane od razu w wersji dającej się odczytać. Byłby on mniejszy, gdyby udostępniono przynajmniej narzędzie do odczytu. O tym, że takie narzędzie powstanie, zapewniało wielokrotnie Ministerstwo Finansów, które było autorem wzorów struktur logicznych sprawozdań finansowych.
Na razie takiego uniwersalnego narzędzia ciągle nie ma. Nie oznacza to jednak, że w ogóle nie można się zapoznać z treścią e-sprawozdań. Można bowiem skorzystać z przygotowanej przez resort finansów aplikacji e-Sprawozdania Finansowe. Jest to jednak rozwiązanie bardzo ułomne.
– Nie da się w nim przeczytać raportów instytucji finansowych i sprawozdań skonsolidowanych – wskazuje dr Agnieszka Baklarz, biegły rewident, członek zarządu w A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta sp. z o.o.
Ponadto – jak wskazuje ekspertka – oprogramowanie to pozwala na edycję sprawozdania. Wskutek tego użytkownik, który chce je tylko przeczytać, może dokument niechcący zmienić.
– Oprogramowanie jest też nieintuicyjne i niewygodne w obsłudze, wymaga wielu kroków, żeby móc wygenerować plik PDF – dodaje Agnieszka Baklarz.

Inne rozwiązania

Na rynku dostępne są też narzędzia komercyjne, zarówno płatne, jak i bezpłatne. MF ich nie autoryzuje.
Jeżeli za pomocą tych narzędzi nie uda się odczytać sprawozdania z bazy e-KRS, może to oznaczać, że raport został stworzony według MSR, czyli np. w formacie PDF, który następnie – w momencie podpisania profilem zaufanym – został automatycznie przetworzony na format XML.
W takiej sytuacji, chcąc odczytać sprawozdanie, należy zamienić dokument XML z powrotem na PDF. Można to zrobić tylko po zalogowaniu się do konta na ePUAP.

Niewidoczne raporty

Problem z odczytem to niejedyny kłopot w dotarciu do treści rocznych raportów. Zdarza się, że sprawozdania w ogóle nie pojawiają się w bazie Ministerstwa Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że obecnie są dwie możliwości składania rocznych raportów do KRS. Można to zrobić za pośrednictwem bezpłatnego systemu. Wówczas dokumenty trafiają od razu do repozytorium dokumentów finansowych (RDF). Można też skorzystać z systemu S24. Wówczas raporty trafiają najpierw do referendarza.
W tym drugim przypadku zdarza się, że nie są one dostępne dla czytelnika. Agnieszka Baklarz podaje przykład sprawozdania finansowego za 2017 r. spółki o nr KRS 514188.
– Mimo że zostało ono złożone do e-KRS we wrześniu 2018 r., to nadal nie jest ono widoczne w bazie. Jest natomiast zamieszczone sprawo zdanie z działalności zupełnie innej spółki za 2017 r. – wskazuje ekspertka.

Problemy ze składaniem

Niezależnie od tego spółki mają problemy już z samym złożeniem sprawozdań za 2018 r. do e-KRS. Jednym z powodów jest to, że bezpłatny system nie przyjmuje rocznych raportów, w których zamiast numeru KRS podano numer NIP. Nie da się też złożyć sprawozdań przekształcanych spółek (pisaliśmy o tym w artykule „Przekształcone spółki mają problem ze złożeniem sprawozdań”, DGP nr 123/2019).
– Natomiast płatny system S24 nie przyjmuje sprawozdań podpisanych przez zarząd profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem w sposób, który zmienia rozszerzenie pliku (z XML na XADES) – mówi Agnieszka Baklarz.