Nie można odczytać e-sprawozdań, które są dostępne w elektronicznej bazie dokumentów Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak więc mamy poznać sytuację spółki? – pytają czytelnicy DGP.
Problem wynika z tego, że resorty sprawiedliwości i finansów nie stworzyły uniwersalnego narzędzia, które umożliwiałoby zapoznanie się z treścią tych dokumentów.

Nieczytelny XML