Przewidują to dwa projekty nowelizacji PIT przyjęte wczoraj przez Radę Ministrów.