statystyki

W jaki sposób prowadzić ewidencję podatku od towarów i usług rozliczanego w późniejszym okresie

autor: Aneta Szwęch10.06.2019, 11:57; Aktualizacja: 10.06.2019, 11:57
Jestem księgowym w spółce kapitałowej będącej czynnym podatnikiem VAT. Rozliczanie VAT w naszej firmie jest dość skomplikowane ze względu na liczbę i różnorodność transakcji gospodarczych. W jaki sposób rozbudować analitykę do rozrachunków związanych z VAT, aby – uwzględniając moment rozliczenia podatku od danej transakcji – sprawnie można było uzgodnić dane wynikające z ksiąg rachunkowych z danymi zawartymi w deklaracji VAT?

Jestem księgowym w spółce kapitałowej będącej czynnym podatnikiem VAT. Rozliczanie VAT w naszej firmie jest dość skomplikowane ze względu na liczbę i różnorodność transakcji gospodarczych. W jaki sposób rozbudować analitykę do rozrachunków związanych z VAT, aby – uwzględniając moment rozliczenia podatku od danej transakcji – sprawnie można było uzgodnić dane wynikające z ksiąg rachunkowych z danymi zawartymi w deklaracji VAT?źródło: ShutterStock

Jestem księgowym w spółce kapitałowej będącej czynnym podatnikiem VAT. Rozliczanie VAT w naszej firmie jest dość skomplikowane ze względu na liczbę i różnorodność transakcji gospodarczych. W jaki sposób rozbudować analitykę do rozrachunków związanych z VAT, aby – uwzględniając moment rozliczenia podatku od danej transakcji – sprawnie można było uzgodnić dane wynikające z ksiąg rachunkowych z danymi zawartymi w deklaracji VAT?

Rozrachunki z tytułu VAT występują w każdej jednostce będącej czynnym podatnikiem VAT. Podatek należny zwykle jest ewidencjonowany za pomocą konta 222 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”. Natomiast ewidencja podatku naliczonego jest prowadzona za pomocą konta 221 „Podatek naliczony i jego rozliczenie”. Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku należnym oraz moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego, wyznaczony na podstawie przepisów ustawy o VAT, może przypadać w późniejszym okresie sprawozdawczym (rozliczeniowym) niż bieżący. Wystawienie faktury (sprzedaż) i odpowiednio otrzymanie faktury (zakup) powoduje konieczność ujęcia jej w księgach rachunkowych danego okresu sprawozdawczego. Nie zawsze jednak okres, w którym wystawiono fakturę sprzedaży, pokrywa się z okresem, w którym dla celów podatku VAT należy zadeklarować powstanie obowiązku podatkowego i związany z tym obowiązek wykazania podatku należnego. Podobnie jest w przypadku podatku naliczonego, co do którego prawo do odliczenia może powstawać w okresie późniejszym niż otrzymanie faktury zakupu. Z tego powodu ewidencja analityczna rozrachunków z tytułu podatku należnego oraz podatku naliczonego powinna uwzględniać podział na VAT rozliczany w bieżącym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) i VAT rozliczany w późniejszych okresach rozliczeniowych. Tak dokonany podział ma swój cel. Jego zadaniem jest zapewnienie zgodności danych w zakresie kwot podatku należnego i kwot podatku naliczonego wynikających z ksiąg rachunkowych z deklaracją VAT sporządzaną za dany okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał).

Należny

Zasadniczo na datę powstania obowiązku podatkowego w podatku należnym wskazują art. 19a‒21 ustawy o VAT. Precyzują one konkretny moment, który dla danej transakcji gospodarczej pozwala wskazać konkretną datę powstania obowiązku podatkowego w podatku należnym. Data ta wyznacza w ten sposób u podatnika okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał), w którym ma on obowiązek wykazania transakcji, której dotyczy ten podatek, w deklaracji VAT. Najczęściej ‒ zgodnie z zasadą ogólną określoną przez art. 19a ust. 1 i 8 ustawy o VAT ‒ obowiązek ten powstaje w dniu:

  • dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi,
  • otrzymania całości lub części zapłaty, gdy nastąpiło ono przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi.

W praktyce może się zdarzyć, że czynność opodatkowana VAT została zafakturowana w okresie rozliczeniowym wcześniejszym niż okres powstania obowiązku podatkowego. Jest to sytuacja dopuszczalna, ponieważ zgodnie z art. 106i ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o VAT faktury mogą być wystawiane do 30. dnia przed:

  • dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi,
  • otrzymaniem całości lub części zapłaty, gdy nastąpiło ono przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi.

W takim przypadku faktura jest ujmowana w księgach okresu sprawozdawczego, w którym została wystawiona. Natomiast podatek należny podlega wówczas wykazaniu jako podatek do rozliczenia w późniejszym okresie rozliczeniowym, tj. w okresie, w którym powstanie obowiązek podatkowy.

Ze względu na powstałe różnice czasowe związane z momentem ujęcia faktury w księgach rachunkowych oraz momentem powstania obowiązku podatkowego w VAT zasadne jest, aby ewidencja analityczna do konta 222 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego” uwzględniała te różnice. Może ona wyglądać jak w tabeli 1.


Pozostało jeszcze 54% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane