statystyki

W jaki sposób prowadzić ewidencję podatku od towarów i usług rozliczanego w późniejszym okresie

autor: Aneta Szwęch10.06.2019, 11:57; Aktualizacja: 10.06.2019, 11:57
Jestem księgowym w spółce kapitałowej będącej czynnym podatnikiem VAT. Rozliczanie VAT w naszej firmie jest dość skomplikowane ze względu na liczbę i różnorodność transakcji gospodarczych. W jaki sposób rozbudować analitykę do rozrachunków związanych z VAT, aby – uwzględniając moment rozliczenia podatku od danej transakcji – sprawnie można było uzgodnić dane wynikające z ksiąg rachunkowych z danymi zawartymi w deklaracji VAT?

Jestem księgowym w spółce kapitałowej będącej czynnym podatnikiem VAT. Rozliczanie VAT w naszej firmie jest dość skomplikowane ze względu na liczbę i różnorodność transakcji gospodarczych. W jaki sposób rozbudować analitykę do rozrachunków związanych z VAT, aby – uwzględniając moment rozliczenia podatku od danej transakcji – sprawnie można było uzgodnić dane wynikające z ksiąg rachunkowych z danymi zawartymi w deklaracji VAT?źródło: ShutterStock

Jestem księgowym w spółce kapitałowej będącej czynnym podatnikiem VAT. Rozliczanie VAT w naszej firmie jest dość skomplikowane ze względu na liczbę i różnorodność transakcji gospodarczych. W jaki sposób rozbudować analitykę do rozrachunków związanych z VAT, aby – uwzględniając moment rozliczenia podatku od danej transakcji – sprawnie można było uzgodnić dane wynikające z ksiąg rachunkowych z danymi zawartymi w deklaracji VAT?

Rozrachunki z tytułu VAT występują w każdej jednostce będącej czynnym podatnikiem VAT. Podatek należny zwykle jest ewidencjonowany za pomocą konta 222 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”. Natomiast ewidencja podatku naliczonego jest prowadzona za pomocą konta 221 „Podatek naliczony i jego rozliczenie”. Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku należnym oraz moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego, wyznaczony na podstawie przepisów ustawy o VAT, może przypadać w późniejszym okresie sprawozdawczym (rozliczeniowym) niż bieżący. Wystawienie faktury (sprzedaż) i odpowiednio otrzymanie faktury (zakup) powoduje konieczność ujęcia jej w księgach rachunkowych danego okresu sprawozdawczego. Nie zawsze jednak okres, w którym wystawiono fakturę sprzedaży, pokrywa się z okresem, w którym dla celów podatku VAT należy zadeklarować powstanie obowiązku podatkowego i związany z tym obowiązek wykazania podatku należnego. Podobnie jest w przypadku podatku naliczonego, co do którego prawo do odliczenia może powstawać w okresie późniejszym niż otrzymanie faktury zakupu. Z tego powodu ewidencja analityczna rozrachunków z tytułu podatku należnego oraz podatku naliczonego powinna uwzględniać podział na VAT rozliczany w bieżącym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) i VAT rozliczany w późniejszych okresach rozliczeniowych. Tak dokonany podział ma swój cel. Jego zadaniem jest zapewnienie zgodności danych w zakresie kwot podatku należnego i kwot podatku naliczonego wynikających z ksiąg rachunkowych z deklaracją VAT sporządzaną za dany okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał).

Należny

Zasadniczo na datę powstania obowiązku podatkowego w podatku należnym wskazują art. 19a‒21 ustawy o VAT. Precyzują one konkretny moment, który dla danej transakcji gospodarczej pozwala wskazać konkretną datę powstania obowiązku podatkowego w podatku należnym. Data ta wyznacza w ten sposób u podatnika okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał), w którym ma on obowiązek wykazania transakcji, której dotyczy ten podatek, w deklaracji VAT. Najczęściej ‒ zgodnie z zasadą ogólną określoną przez art. 19a ust. 1 i 8 ustawy o VAT ‒ obowiązek ten powstaje w dniu:

  • dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi,
  • otrzymania całości lub części zapłaty, gdy nastąpiło ono przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi.

W praktyce może się zdarzyć, że czynność opodatkowana VAT została zafakturowana w okresie rozliczeniowym wcześniejszym niż okres powstania obowiązku podatkowego. Jest to sytuacja dopuszczalna, ponieważ zgodnie z art. 106i ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o VAT faktury mogą być wystawiane do 30. dnia przed:

  • dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi,
  • otrzymaniem całości lub części zapłaty, gdy nastąpiło ono przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi.

W takim przypadku faktura jest ujmowana w księgach okresu sprawozdawczego, w którym została wystawiona. Natomiast podatek należny podlega wówczas wykazaniu jako podatek do rozliczenia w późniejszym okresie rozliczeniowym, tj. w okresie, w którym powstanie obowiązek podatkowy.

Ze względu na powstałe różnice czasowe związane z momentem ujęcia faktury w księgach rachunkowych oraz momentem powstania obowiązku podatkowego w VAT zasadne jest, aby ewidencja analityczna do konta 222 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego” uwzględniała te różnice. Może ona wyglądać jak w tabeli 1.


Pozostało 54% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane