Spółka przed zatwierdzeniem raportu finansowego powinna próbnie wgrać go do Krajowego Rejestru Sądowego. Tak zalecają eksperci, aby mieć możliwość poprawy dokumentu. Później już nie będzie tak prostych rozwiązań
Takie postępowanie pozwoli uniknąć problemów, gdy się okaże, że jest błąd, który wyklucza złożenie sprawozdania przez system e-KRS. Przepisy nie przewidują bowiem możliwości poprawienia zatwierdzonego rocznego raportu (patrz rozmowa „Nadal są problemy z e-sprawozdaniami”, s. D1).

Księgowy może sprawdzić