Podatnik chcąc dochować należytej staranności sprawdza swoich kontrahentów w urzędzie zanim dokona transakcji. Składa zatem wniosek o zbadanie ich zobowiązań podatkowych do własnego urzędu skarbowego. I tu zaczynają się schody.

„Wykonanie kilku przelewów zajmuje kilka dni zamiast godziny. Biurokracja, z jaką spotykam się próbując uzyskać potwierdzenie, że nasi kontrahenci są zarejestrowani na VAT jest powszechna”- pisze czytelnik Gazety Prawnej.

Czasochłonna weryfikacja kontrahentów

Sprawa sprowadza się do weryfikacji zobowiązań podatkowych kontrahentów i sprawdzenia ich statusu jako podatników VAT. Taka czynność wpisuje się w katalog zadań w ramach należytej staranności, której dochowanie umożliwia zwrot VAT i zwolnienie z odpowiedzialności w razie wykrycia oszustwa u potencjalnego partnera biznesowego.

Skarbówka może udostępnić podatnikowi informacje o potencjalnym kontrahencie na mocy Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 306ia. ustawy, organ podatkowy na wniosek przedsiębiorcy wydaje zaświadczenie o zaległościach kontrahenta. Chodzi o fakt złożenia lub niezłożenia deklaracji i ujęcie i zaleganiu lub niezaleganiu z należnościami wynikającymi z formularzy.

Zaświadczenia wydają także pracownicy funkcjonujących przy urzędach skarbowych centrów obsługi. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej obsługa i wsparcie realizowane w centrum obsługi polegają m.in. na wydawaniu zaświadczeń.

Wniosek o wydanie zaświadczenia podatnik może złożyć do urzędu skarbowego, a ten wydaje zaświadczenie w oparciu o dokumentację, którą posiada lub uzyska z innych urzędów. Opłata za jeden egzemplarz to 21 zł.

- Nie znamy urzędów skarbowych które są właściwe dla kontrahentów, dlatego składamy jeden wniosek zawierający wszystkich podatników do „naszego” urzędu skarbowego. Nasz urząd rozsyła nasz wniosek po całej Polsce do urzędów skarbowych właściwych dla poszczególnych podatników” – opisuje nasz czytelnik.
Jak dodaje, dopiero gdy urząd właściwy kontrahentowi otrzyma taki wniosek, wówczas jest on przesyłany do właściwej komórki gdzie czeka na swoją kolej. Czytelnik skarży się, że cały proces jest zbyt czasochłonny.

- Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Urzędy skarbowe wydają zaświadczenia bardzo sprawnie – odpowiada Krajowa Administracja Skarbowa dla gazetaprawna.pl.

Biała lista podatników usprawni funkcjonowanie firm

To rozwiązanie jest niejako odpowiedzią na problemy przedsiębiorców, którzy dziś muszą składać w skarbówce wnioski o weryfikację firm. Nowy wykaz podatników VAT zawierał będzie informacje nie tylko o bieżącym statusie danego podmiotu, ale także o rejestracji w wykazie vatowców w dowolnym momencie w przeszłości. Obecnie, podatnik na własną rękę może sprawdzić status potencjalnego partnera biznesowego jedynie na bieżący moment a nie np. w chwili wystawienia faktury. Nowa lista umożliwi sprawdzenie, czy podmiot znajduje się w wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany.

„Wykaz będzie stanowił bardzo ważne narzędzie dla podatników, którzy będą mieli możliwość weryfikacji informacji o swoich kontrahentach, a więc informacji przede wszystkim o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień dla celów VAT. Podatnicy będą mieli możliwość prześledzenia historii rejestracji kontrahentów dla celów VAT, co umożliwi im weryfikację, jaki był w wybranym momencie status kontrahenta. Publikowanie tego wykazu oraz bezpłatny i szybki dostęp podatników do aktualnych danych o swoich kontrahentach powinno również przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego” – informuje KAS dla gazetaprawna.pl

Są jednak luki w nowym wykazie. Ten nie będzie zawierał informacji, który urząd skarbowy jest właściwy dla danego podmiotu. Nie wiemy także, czy będzie zawierał informację na temat podatników, którzy nie muszą rejestrować się jako podatnicy VAT.