Poszczególne zarządy zlewni ogłaszają przetargi z różnymi stawkami podatku, mimo że wszystkie podlegają pod jeden centralny urząd.
O problemie z VAT na usługi melioracji pisaliśmy już w artykule „Fiskus szuka podatku VAT nawet w rowach” (DGP nr 79/2018).