Za fałszerstwa faktur na wielką skalę, a więc powyżej 10 mln zł, sądy będą mogły orzekać kary w przedziale od 5 do 25 lat więzienia.
Dziś za fałszerstwa na wielką skalę (tj. powyżej 10 mln zł) grożą kary: od 5 do 15 lat oraz 25 lat pozbawienia wolności.
Zmiana ma zapewnić większą elastyczność sądom, które do tej pory z jednej strony nie decydowały się na wymiar kary 25 lat pozbawienia wolności (byłaby za surowa), a z drugiej miały czasem świadomość tego, że 15 lat byłoby sankcją zbyt łagodną. Po zmianach będą mogły orzec więc np. 17 bądź 20 lat więzienia.
Projekt nowelizacji kodeksu karnego, który to przewiduje, jest już w Sejmie. To ten sam projekt, który zakłada zaostrzenie kar za pedofilię.
Nowa kategoria przestępstw – związanych z fakturami pojawiła się w kodeksie karnym dwa lata temu, 1 marca 2017 r. Ówczesna nowelizacja wprowadziła surowe sankcje za wystawianie fikcyjnych faktur VAT, a także podrabianie i przerabianie faktur w celu użycia jako autentycznych.
Podstawową karą za tego rodzaju czyny jest kara więzienia od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli fałszywa faktura służąca do wyłudzenia zwrotu VAT dotyczy towarów lub usług o wartości przekraczającej 5 mln zł, albo jeżeli sprawca uczynił sobie z takich wyłudzeń stałe źródło dochodu, to przestępstwo jest zbrodnią zagrożoną karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Po procedowanych obecnie zmianach sądy będą mogły wymierzać od 3 do 20 lat.
Natomiast w przypadku fałszerstw na wielką skalę, a więc powyżej 10 mln zł, czyn będzie zagrożony karą od 5 do 25 lat.
W ocenie skutków nowelizacji Ministerstwo Sprawiedliwości nie podało danych dotyczących spraw związanych z fałszowaniem faktur.
Dawid Korczyński, adwokat z Korczyński Kancelaria Adwokacka, przyznaje, że na informacje o sprawach sądowych jest jeszcze za wcześnie. Najprawdopodobniej dowiemy się o nich dopiero za kilka lat.
Ekspert przyznaje natomiast, że mimo wcześniejszego sceptycyzmu wobec tak wysokich kar za fałszowanie faktur nowe przepisy spełniły funkcje prewencyjne. – Można bowiem zaobserwować spadek tej przestępczości – mówi adwokat.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3451) – po pierwszym czytaniu w Sejmie