Tylko do 31 maja podatnicy mogą zmienić lub dodać dane organizacji pożytku publicznego (OPP), chcąc przekazać jej 1 proc. swojego podatku.
Od 1 czerwca zmiany w tym zakresie nie będą możliwe. Ministerstwo Finansów poinformowało o tym we wczorajszym komunikacie. Odnosił się on tylko do osób, których zeznania roczne PIT-37 lub/i PIT-38 zostały wypełnione przez skarbówkę w ramach usługi „Twój e-PIT”.
Termin 31 maja br. dotyczy jednak również pozostałych podatników PIT, niezależnie od tego, w jaki sposób złożyli zeznanie za 2018 r.
Termin do końca maja wynika z art. 45c. ust. 1 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem naczelnik urzędu skarbowego przekazuje na rzecz OPP kwotę 1 proc. podatku należnego wynikającego z:
■ zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie (czyli do 30 kwietnia), albo
■ korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (czyli właśnie do końca maja).
Oznacza to, że obecnie przekazać 1 proc. mogą jeszcze ci, którzy złożyli w terminie zeznanie, a do końca miesiąca złożą do niego korektę i wskażą w niej wybraną organizację.
Jeżeli podatnik sam nie złożył zeznania PIT-37 lub 38, a jednocześnie nie odrzucił tego przygotowanego przez skarbówkę w ramach usługi „Twój e-PIT”, to uznaje się, że zeznanie zostało złożone z upływem 30 kwietnia. Można to sprawdzić, logując się do usługi i od razu złożyć korektę, wpisując wybraną OPP.
Automatyzmu w składaniu zeznań nie było natomiast w przypadku podatników rozliczających się na innych drukach, np. PIT-36 i PIT-36L. Jeżeli więc nie rozliczyli się oni w ustawowym terminie do 30 kwietnia i chcieliby teraz nadrobić tę zaległość, to nie mają już prawa przekazać 1 proc. swojego PIT wybranej organizacji.