Podatnik prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług gastronomicznych z samochodu (food truck). Czy od 1 lipca 2020 r. będzie obowiązany do stosowania kas online?
Reklama
1 maja 2019 r. weszły w życie zmiany w ustawie o VAT polegające m.in. na wprowadzeniu obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych kas rejestrujących przesyłających drogą internetową informacje do Centralnego Repozytorium Kas (zob. art. 111 ust. 6 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 maja 2019 r.), czyli kas online.
Przy czym nowe przepisy nie wyłączą od razu możliwości dalszego używania obecnie stosowanych kas rejestrujących, tj. z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (zob. dodawany art. 145a ust. 1 ustawy o VAT). Możliwość ta będzie jednak ograniczana, m.in. przez stopniowe wyłączenie możliwości stosowania takich kas przez podatników z niektórych branż (zob. dodawany art. 145b ustawy o VAT). [tabela]
Tabela Koniec stosowania kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii
Grupa Termin
Podatnicy: świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy oraz gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych 31.12.2019 r.
Podatnicy: świadczący usługi związane z wyżywieniem przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo świadczący usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania sprzedający węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczone do celów opałowych 30.06.2020 r.
Podatnicy świadczący usługi: fryzjerskie kosmetyczne i kosmetologiczne budowlane w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów prawnicze w zakresie wstępu związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 31.12.2020 r.
Dotyczy to m.in. podatników świadczących usługi związane z wyżywieniem przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Z art. 145b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT wynika, że podatnicy tacy będą mogli stosować kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do 30 czerwca 2020 r. Mając to na uwadze, należy zauważyć, że „stacjonarny” oznacza „znajdujący się gdzieś na stałe, niezmieniający miejsca pobytu lub swego położenia” (https://sjp.pwn.pl/slowniki/stacjonarny.html), a więc stacjonarne placówki gastronomiczne to placówki niezmieniające miejsca położenia. Ich przeciwieństwem są ruchome placówki gastronomiczne. Typowym przykładem takiego punktu jest samochód wykorzystywany do świadczenia usług gastronomicznych. A zatem świadczenie przez podatnika usług gastronomicznych z samochodu nie stanowi świadczenia usług, o których mowa w art. 145b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. W związku z tym podatnik ten nie będzie od 1 lipca 2020 r. obowiązany do stosowania kas online (nadal będzie mógł stosować kasę z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii).
Podstawa prawna
Art. 111 ust. 6, art. 145a ust. 1 oraz art. 145b ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).