Wprawdzie obowiązek stosowania kas nowej generacji dla pierwszej grupy przedsiębiorców pojawi się dopiero od 2020 r., ale już teraz rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży na starszych modelach pozbawi preferencji podatkowej.
Od 1 maja br. bowiem ulga na zakup kasy (90 proc. nie więcej niż 700 zł) obowiązuje już tylko na nowy typ urządzeń – online.
To skutek wejścia w życie przepisów o nowych kasach, umożliwiających przesyłanie w czasie rzeczywistym danych o transakcjach. Dane te trafią do Centralnego Repozytorium KAS. Zmianę wprowadziła nowelizacja z 5 marca 2019 r. ustawy o VAT oraz prawa o miarach (Dz.U. poz. 675).