Przychody z jednorazowej transakcji, która nie mieści się w profilu działalności firmy, mogą pozbawić prawa do preferencyjnej stawki podatku – potwierdził dyrektor KIS w interpretacji.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT niektórzy przedsiębiorcy mogą płacić ten podatek według stawki 9 proc. Preferencja dotyczy tylko dochodów innych niż uzyskane z zysków kapitałowych, a do tego przedsiębiorca, który chce z niej skorzystać, nie mógł w poprzednim roku mieć sprzedaży większej niż 1,2 mln euro (dla 2019 r. jest to 5 mln 135 tys. zł).
Przedsiębiorcy mają jednak problem, co rozumieć przez „sprzedaż”, o której mowa w tym przepisie.
Ministerstwo Finansów wyjaśniało już w odpowiedzi na pytanie DGP, że choć stawka 9 proc. nie dotyczy zysków kapitałowych, to dochody z tego źródła wliczają się do limitu sprzedaży 1,2 mln euro. Wcześniej co innego wynikało z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 września 2018 r. (sygn. akt 0114-KDIP2-2.4010.287.2018.1.AG).
Resort wyjaśniał również, że do limitu wlicza się także przychody zwolnione z podatku dochodowego (np. uzyskane odszkodowania, dotacje, dopłaty) i że nie należy go utożsamiać z definicją sprzedaży, o której mowa w ustawie o VAT. Zdarza się bowiem, że transakcja nie podlega VAT (np. sprzedaż usług poza terytorium kraju), a jest objęta CIT, i odwrotnie.
Podobnego problemu dotyczy najnowsza interpretacja dyrektora KIS. Pytanie zadała firma, której przychód operacyjny brutto w 2018 r. nie przekroczył 1,2 mln euro. Niezależnie od tego firma wykupiła z leasingu samochód osobowy, który następnie sprzedała. Była to transakcja okazjonalna, niezwiązana z działalnością operacyjną. Gdyby jednak uwzględnić przychód z tej transakcji, to firma przekroczyłaby ustawowy limit i straciłaby prawo do 9 proc. CIT.
Tak właśnie zinterpretował przepisy dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że w limicie przychodów ze sprzedaży należy uwzględnić również transakcje okazjonalne, niezwiązane z głównym profilem działalności firmy.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 4 kwietnia 2019 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.76.2019.1.PP