Komputery i serwery mogą być urządzeniami przemysłowymi, ale nie muszą – wynika z kolejnego już wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Jak podkreślił sędzia Marek Kraus, musi to być oceniane na podstawie funkcjonalnego związku urządzenia z procesem produkcji.
Na poparcie tej tezy sędzia przywołał wyrok z 18 maja 2018 r. w sprawie biurowego sprzętu komputerowego (sygn. akt II FSK 1395/16). Sąd kasacyjny orzekł wtedy, że urządzenie przemysłowe to takie, które jest przeznaczone do wykorzystania w przemyśle i jego zastosowanie wiąże się z tą dziedziną. A zastosowanie komputera jest bardzo szerokie i nie ogranicza się do przemysłu.
Tym razem chodziło o polską spółkę należącą do belgijskiej grupy kapitałowej. We wniosku o interpretację poinformowała ona, że korzysta z „centrum danych” (data center), a więc dużej liczby serwerów połączonych ze sobą. Firma ma oddane do dyspozycji miejsce na dysku umożliwiające używanie aplikacji i programów, przechowywanie poczty elektronicznej itp.
Centrum danych znajduje się na terenie Belgii i stanowi własność spółki belgijskiej. Polska firma wypłaca jej wynagrodzenie za korzystanie z data center.
Wątpliwości dotyczyły tego, czy polska spółka powinna jako płatnik pomniejszyć to wynagrodzenie o podatek u źródła (5 proc. należności), a gdyby nie było takiej możliwości – zapłacić go z własnej kieszeni.
Spór z fiskusem toczył się więc o to, czy wynajem centrum danych należy traktować jako użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego. Spółka przekonywała, że definicja urządzenia przemysłowego nie obejmuje sprzętu komputerowego w postaci centrum danych, więc opłata z tego tytułu nie jest należnością licencyjną. Nie ma zatem podatku u źródła – przekonywała firma.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu był innego zdania. Przegrał jednak w sądach administracyjnych.
Zarówno WSA w Poznaniu, jak i NSA wyjaśniły, że przy kwalifikowaniu danego urządzenia istotne jest kryterium przeznaczenia. I orzekły, że wykorzystanie centrum danych obejmującego sieć komputerową z przestrzenią dyskową serwerów dla potrzeb przechowywania lub instalacji i używania aplikacji lub programów, przechowywania poczty elektronicznej oraz innych danych komputerowych (plików, itd.) nie ma charakteru przeznaczenia przemysłowego.
Sądy stwierdziły, że serwer i komputer nie spełniają zadań przemysłowych, o ile nie są powiązane z urządzeniem ściśle przemysłowym, biorącym udział w procesie produkcji.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 9 kwietnia 2019 r., sygn. akt II FSK 1120/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia