W sytuacji gdy CIT obliczony na zasadach ogólnych nie występuje lub jest niższy od podatku minimalnego, wówczas minimalny podatek – w całości lub części – nie może podlegać zwrotowi jako nadpłata – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w komunikacie na swojej stronie internetowej.
Informacja dotyczy pozycji 213 i 214 starego formularza CIT-8 (wersja 26) składanego za 2018 r.
Przepisy o minimalnym podatku (czyli daninie od przychodów z budynków) obowiązują od 2018 r., zostały uregulowane w art. 24b ustawy o CIT (i art. 30g ustawy o PIT).
Podatek ten podlega odliczeniu od zaliczki na CIT (lub PIT), a jeśli podatnik nie zrobi tego w trakcie roku, odliczenie jest na koniec roku.
MF wskazało, że przepisy wprost określają przypadki, kiedy podatek minimalny może nie zostać wpłacony bądź też odliczony od podatku obliczonego na zasadach ogólnych. Przypomniało również, że istnieje możliwość wystąpienia do urzędu z wnioskiem o zwrot całości lub części tego podatku. Ale nie zawsze.
„Co do zasady, minimalny podatek dochodowy wyznacza minimalny poziom CIT, który podatnik jest obowiązany zapłacić. W sytuacji zatem, gdy podatek obliczony według zasad ogólnych zgodnie z art. 19 ustawy o CIT nie występuje lub jest niższy od minimalnego podatku, wówczas minimalny podatek – w całości lub części – nie może podlegać zwrotowi jako nadpłata” – wyjaśniło MF.
Dodało zarazem, że w sytuacji, w której wpłacona kwota podatku minimalnego była większa niż należna i jednocześnie nie została odliczona od CIT obliczonego na podstawie art. 19 ustawy o CIT, można wystąpić o zwrot tej różnicy, składając stosowny wniosek na podstawie art. 24b ust. 15 ustawy o CIT.