Sejm przyjął w piątek dwie ważne nowelizacje. Pierwsza ma wprowadzić do ustawy o VAT obowiązek stosowania kas online, które będą przesyłać dane o transakcjach do fiskusa w czasie rzeczywistym. Druga odnosi się do wymiany informacji podatkowych z innymi państwami. Obie trafią teraz do Senatu.

Nowe kasy

Pierwsza nowelizacja ma wejść w życie co do zasady 1 maja br., ale nowe urządzenia będą wprowadzane stopniowo. Pierwsi będą je stosować mechanicy (również ci, którzy naprawiają i wymieniają opony) oraz stacje benzynowe. Dla nich obowiązek ten wejdzie w życie już 1 stycznia 2020 r.
Pół roku później (od 1 lipca 2020 r.) będą je musiały stosować: hotele, pensjonaty placówki gastronomiczne oraz sprzedający m.in. węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe,wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu do celów opałowych.
Natomiast od 2021 r. nowy rodzaj urządzeń będzie obowiązkowy dla: fryzjerów, kosmetyczek, lekarzy, prawników, siłowni, klubów fitness, a także świadczących usługi budowlane.
Pozostałe branże nie zostały wymienione wprost. Nie oznacza to jednak, że zawsze będą mogły stosować tradycyjne kasy. Będą je stopniowo wymieniać na nowe. Z czasem bowiem producenci przestaną w ogóle produkować stare modele.
Nowelizacja wprowadzi też zmiany w uldze na zakup kas. Po wejściu w życie nowelizacji będzie ona dotyczyła tylko kas online. Podatnicy będą mogli odliczyć z tego tytułu 90 proc. wydatków, ale nie więcej niż 700 zł.
Podczas prac w Sejmie posłowie opozycji zgłaszali poprawki mające na celu podwyższenie tej kwoty lub określenie ulgi tylko procentowo (bez limitu kwotowego). Nie zgodziła się na to jednak strona rządowa. Wiceminister finansów Filip Świtała tłumaczył, że wpłynęłoby to niekorzystnie na kształtowanie się cen kas online. Przypomniał też, że ustawa pozwoli podwyższyć kwoty ulgi w rozporządzeniu. Wiceminister zapowiedział, że resort będzie monitorował sytuację i w razie potrzeby skorzysta z tej możliwości.
Odpowiadając na pytania posłów, Filip Świtała wyjaśnił, że brak prądu uniemożliwi stosowanie kasy (chyba że będzie ona miała własne zasilanie), a tym samym i sprzedaż. Podkreślił jednak, że tak jest również obecnie. Wyjaśnił zarazem, że analogicznych problemów nie będzie w razie awarii sieci internetowej. Dane będą bowiem zbierane w buforze i przesyłane do fiskusa w momencie połączenia z siecią – tłumaczył.

Wymiana informacji

Ważna dla podatników zmiana zostanie wprowadzona do ordynacji podatkowej. Podatnik, który we wniosku o interpretację nie poinformuje fiskusa, z kim konkretnie chce zawrzeć lub już zawarł zagraniczną transakcję, nie będzie mógł liczyć na ochronę przed fiskusem.
Obowiązek przekazywania tych danych nie będzie dotyczyć jednak wniosków:
■ dotyczących wyłącznie indywidualnej sprawy osoby fizycznej,
■ w zakresie podatku akcyzowego oraz VAT.
Inna zmiana w ordynacji ma z kolei usunąć obowiązek podwójnego raportowania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe o kontach przedsiębiorców.
Obie te zmiany przewiduje przyjęta przez posłów nowelizacja przepisów o wymianie informacji podatkowych.
Co do zasady wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Nowelizacje ustaw o:
■ VAT i ustawy – Prawo o miarach (druk nr 2503),
■ wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3208).
Obie przyjęte przez Sejm i skierowane do Senatu.