Przedsiębiorca, który najpierw przeznaczył całą nieruchomość na cele związane z działalnością gospodarczą, a potem wynajął prywatnie jej część, nie ma prawa do 8,5-proc. ryczałtu od najmu – wyjaśnił dyrektor KIS.Chodziło o logopedę, który od 2010 r. z powodu zmiany miejsca zamieszkania zaczął wykorzystywać swoje dotychczasowe mieszkanie do działalności gospodarczej. W tym celu dokonał odpowiedniej zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i zaczął opłacać wyższy podatek od nieruchomości.
W grudniu 2017 r. postanowił wynająć jeden pokój na cele prywatne. Od przychodów z tego najmu chciał płacić 8,5-proc. ryczałt ewidencjonowany. Sądził, że ma do tego prawo, skoro wynajem pokoju nie jest w żaden sposób powiązany z jego działalnością gospodarczą (logopedyczną).
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był innego zdania. Przypomniał, że w myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT do działalności gospodarczej są również zaliczane przychody z najmu składników majątku związanych z biznesem. Skoro podatnik sam stwierdził, że do tej pory całe mieszkanie wykorzystywał na cele firmowe, to niewątpliwie jest ono składnikiem majątku związanym z prowadzoną działalnością. Nie ma przy tym znaczenia, że nie zostało ono wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Musi istnieć jedynie związek składnika majątku z działalnością gospodarczą, a taki związek w tym wypadku istnieje – wyjaśnił dyrektor KIS.
Uznał zatem, że przychody z wynajmu pokoju będą rozliczane tak samo, jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej. Przedsiębiorca nie ma więc prawa do 8,5-proc. ryczałtu – podsumował.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 22 lutego 2019 r., sygn. 0112-KDIL3-1.4011.4.2019.2.AGR