Koszty przekształcenia prawa lokatorskiego w odrębną własność można zaliczyć do wydatków na nabycie mieszkania objętych ulgą w PIT – potwierdził dyrektor KIS.
Pytanie zadał podatnik, który sprzedał udział w odziedziczonym mieszkaniu krótko po jego nabyciu, w związku z czym zapłacił podatek dochodowy. Część pieniędzy przeznaczył w kolejnym roku na remont mieszkania, do którego – w momencie ponoszenia tych wydatków – przysługiwało mu spółdzielcze prawo lokatorskie. Mieszkanie to następnie wykupił.
Chciał skorygować PIT i uwzględnić w ramach ulgi mieszkaniowej wydatki na remont oraz na przekształcenie prawa lokatorskiego w odrębną własność. W urzędzie skarbowym dowiedział się, że w ogóle nie może odliczyć wydatków remontowych, natomiast koszt wykupu uwzględni jedynie w połowie (bo mieszkanie nabyła też żona).
Inaczej zinterpretował przepisy dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że odliczyć można oba rodzaje wydatków i to w całości.
Wyjaśnił, że wydatki na przekształcenie prawa lokatorskiego w odrębną własność (takie m.in. spłata przypadającej na lokal części zobowiązań związanych z budową mieszkania oraz uregulowanie opłat związanych z jego użytkowaniem) kwalifikują się do wydatków objętych ulgą mieszkaniową (art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 lit. a ustawy o PIT). A ponieważ mieszkanie zostało nabyte do majątku wspólnego małżonków, to podatnik ma prawo uwzględnić całą wydatkowaną kwotę – podkreślił.
Potwierdził także prawo do odliczenia wydatków remontowych poniesionych w czasie, gdy podatnik zajmował mieszkanie na podstawie prawa lokatorskiego. Spełnił bowiem warunek uzyskania prawa własności w terminie wymaganym do skorzystania z ulgi mieszkaniowej (obecnie są to 3 lata). Także w tym wypadku – skoro mieszkanie trafiło do majątku wspólnego małżonków – podatnik może odliczyć całą wydatkowaną kwotę.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 5 lutego 2019 r., nr 0112-KDIL3-2.4011.465.2018.2.MKA