Wynajem nawet większej liczby mieszkań może być opodatkowany jak prywatny, jeśli jest przejawem zwykłego zarządu majątkiem, nastawionym na zaspokojenie rodzinnych potrzeb – stwierdził dyrektor KIS w interpretacji.
Dotyczyła ona podatniczki, która planuje z mężem kupić i przebudować dom rodziców. Powstanie w nim sześć niezależnych mieszkań, z czego dwa pozostaną do użytku właścicieli, a cztery będą wynajęte. W przyszłości mają je zająć dzieci podatniczki, obecnie mieszkające za granicą.
Kobieta zaznaczyła, że mieszkania chce wynajmować na jak najdłuższy czas (co najmniej rok), a najemców będzie szukać przez internet. Zastrzegła, że nie będzie świadczyć żadnych dodatkowych usług związanych z najmem, a jej jedyna aktywność jako wynajmującego będzie się ograniczać do szukania nowych najemców.
Dodała, że zarówno ona, jak i jej mąż prowadzą własne firmy, ale nieruchomość nie będzie składnikiem ich działalności biznesowej. Spytała więc fiskusa, czy przychody z najmu mieszkań może rozliczać jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził. Przekonał go argument, że najem nie będzie prowadzony w sposób ciągły, metodyczny, systematyczny i uporządkowany, a więc właściwy dla działalności gospodarczej. Będzie wykonywany w ramach zwykłego zarządu majątkiem, z nastawieniem na zaspokojenie potrzeb własnych i najbliższej rodziny, w granicach zwyczajowo przyjętych reguł gospodarności. W takiej sytuacji nie stanowi on działalności gospodarczej – ocenił dyrektor KIS.
Podkreślił również, że o zaliczeniu najmu do danego źródła przychodu nie przesądza liczba wynajmowanych nieruchomości.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 29 stycznia 2019 r., nr 0112-KDIL3-2.4011.469.2018.2.AK