Po miesiącu od wejścia w życie nowych przepisów oraz związanych z tym obowiązków minister finansów wydał objaśnienia do nich. Bez wątpienia przydatne, ale w wielu miejscach autor próbuje zastąpić ustawodawcę.
Dobrą wiadomością jest to, że minister czasowo odstąpił od karania za spóźnienie w raportowaniu schematów podatkowych, choć sam wyjaśnił nowe przepisy po miesiącu ich obowiązywania. Oczywiście można argumentować, że w tym czasie trwały szeroko zakrojone konsultacje i że tak w ogóle to minister nie musiał niczego objaśniać – kto umie czytać, niech się zapozna ze znowelizowaną ordynacją podatkową. W artykułach 86a–86o jest napisane, kto i co ma zrobić.
Przepisy są tak czytelne, że ministrowi do ich wyjaśnienia wystarczyły zaledwie 102 strony. W porównaniu z projektem objaśnień to o 25 stron więcej. Zachowując jednak umiar w krytycyzmie, należy dodać, że minister dorzucił wiele praktycznych przykładów.