Część podatników nie wie, czy może jeszcze zmienić zasady ogólne (stawki 18 i 32 proc.) na liniowy PIT lub ryczałt. Nawet w urzędzie skarbowym można usłyszeć, że termin na to już minął, choć to nieprawda
ikona lupy />
Jak zmienić formę opodatkowania / DGP
Od 2019 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zmiany formy opodatkowania na dany rok. Część podatników żyje jednak w błędnym przeświadczeniu, że termin na to minął 21 stycznia. Możliwości modyfikacji nie mają jedynie kartowicze (nawet gdyby chcieli wybrać opodatkowanie kartą podatkową lub z niego zrezygnować).

Jest zamieszanie

Na forach internetowych i w mediach społecznościowych trwa gorąca dyskusja. Również nasi czytelnicy mają wątpliwości, czy termin na przejście z zasad ogólnych na liniowy PIT już minął (21 stycznia), czy można to jeszcze zrobić (do 20 lutego). Wszyscy powołują się na informacje z urzędów, najprawdopodobniej gminnych, że jest już za późno.
– Podejrzewam, że błędne dane wynikają z niedostatecznego zapoznania się urzędników ze zmianami – komentuje Arkadiusz Kwieciński z Biura Rachunkowego ARCO.

Sprawdziliśmy to

Faktycznie. Nawet w urzędach skarbowych można usłyszeć nieprawdziwe informacje o tym, że termin na zmianę formy opodatkowania już minął. To jednak incydentalne zdarzenie. W samorządach z kolei w ogóle trudno uzyskać informację na ten temat, choć to do gmin można składać wnioski CEIDG z informacją o zmianie formy opodatkowania. Rolą gmin nie jest jednak informowanie o obowiązkach podatkowych, a jedynie przyjęcie wniosku od podatnika i przekazanie do urzędu skarbowego.
Zdarzają się jednak pozytywne wyjątki, np. strona internetowa gminy Wołomin zawiera szczegółowe i zgodne z obecnym stanem prawnym informacje o możliwości zmiany formy opodatkowania w 2019 r. Prawidłowe wiadomości uzyskamy też, dzwoniąc do Krajowej Informacji Skarbowej.

Dla kogo jaki termin

Do końca 2018 r. na zmianę formy opodatkowania przedsiębiorcy mieli czas do 20 stycznia. Jeśli podatnik rozpoczynał działalność w trakcie roku, musiał to zrobić do dnia uzyskania pierwszego przychodu.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP potwierdziło, że od 1 stycznia 2019 r. zasady się zmieniły i jest więcej czasu na wybór formy opodatkowania. Chodzi o podatników zarówno kontynuujących działalność, jak i rozpoczynających biznes. Co ważne, nowe daty nie dotyczą kartowiczów – ich dalej obowiązuje termin do 20 stycznia (w tym roku był to 21 stycznia).
Obecnie osoby, które chcą wybrać opodatkowanie dochodów liniowym PIT lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mają na to czas do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tytułu działalności gospodarczej (albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód zostałby odnotowany dopiero w grudniu).
Jeśli więc ktoś osiągnął pierwszy przychód w styczniu, ma czas do 20 lutego na wybór formy opodatkowania. Jeśli podatnik kontynuuje działalność z zeszłego roku, również może dokonać zmian do 20 lutego.
Arkadiusz Kwieciński zwraca uwagę, że 20 lutego jest terminem najwcześniejszym z możliwych, ale nie ostatecznym. Jeśli bowiem podatnik startuje z biznesem w lutym i w tym miesiącu osiągnie pierwszy przychód, na wybór formy opodatkowania ma czas do 20 marca. Jeśli pierwszy przychód będzie w marcu, to na wybór będzie miał czas do 20 kwietnia itd.
– Ale już w przypadku osiągnięcia pierwszego dochodu w grudniu oświadczenie składa się do 31 grudnia – ostrzega Zbigniew Błaszczyk, doradca podatkowy z TAX-US.
Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku jest możliwa jedynie w przypadku, gdy podatnik zlikwiduje dotychczasową działalność i założy nową.

Resort wyjaśnia

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP wyjaśnia zmiany na przykładach.
Przykład 1. Załóżmy, że podatnik w 2018 r. zarejestrował działalność gospodarczą. Za pomocą wniosku CEIDG-1 złożył oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla opodatkowania przychodów z rozpoczętej działalności. W 2019 r. pierwszy przychód osiągnął w lutym. Na podjęcie ostatecznej decyzji o formie opodatkowania w tym roku ma więc czas do 20 marca. Przed upływem tego terminu może zrezygnować z ryczałtu (złożyć zawiadomienie o rezygnacji w urzędzie skarbowym albo przez CEIDG), co będzie równoznaczne z opodatkowaniem dochodów na ogólnych zasadach według kali podatkowej, albo złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania według jednolitej 19-proc. stawki podatku (w urzędzie skarbowym albo przez CEIDG). Jeżeli nie złoży żadnego dokumentu, będzie to oznaczać, że nadal opodatkowuje przychody ryczałtem ewidencjonowanym. Podatnik nie może już wybrać karty podatkowej na 2019 r., bo należało to zrobić do 20 stycznia 2019 r.
Przykład 2. Podatnik, który w 2018 r. korzystał z opodatkowania w formie karty podatkowej i chciałby w 2019 r. wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, powinien był do 20 stycznia złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania. Jeśli tego nie zrobił, nie może dokonać zmiany. Jeżeli złożył to oświadczenie przed 20 stycznia, ale zmieni zdanie, będzie miał jeszcze możliwość zrezygnowania z tej formy. Musi tylko złożyć stosowne oświadczenie o rezygnacji z ryczałtu i opodatkowywać dochody według skali podatkowej PIT albo złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z działalności liniowym PIT.