Kolejny rok przynosi podatnikom obszerny pakiet zmian podatkowych. Tak więc znów mamy poważne nowelizacje ustaw o CIT, PIT, ordynacji podatkowej oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Większość z nich weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Dotyczy to również zmian w VAT, choć tych jest stosunkowo mniej.

Wciąż łatwiej dostrzec zmiany niekorzystne

Zasadnicze regulacje w podatku od towarów i usług zostały bowiem odsunięte w czasie do: 1 kwietnia (niższy VAT na e-booki), połowy 2019 r. (kasy fiskalne online) lub przyszłego roku (nowa matryca stawek).

Dziś podatkowe podsumowanie, czyli m.in. miniranking, w którym eksperci wyróżnili najlepsze i najgorsze zmiany podatkowe. Przy czym tymi, które wzbudziły najwięcej kontrowersji i uwag, są nowe zasady poboru podatku u źródła. Dość powiedzieć, że regulacje te weszły w życie 1 stycznia, a minister finansów wydał rozporządzenie odraczające ich stosowanie (w pewnym zakresie, nie w całości) do końca czerwca lub grudnia bieżącego roku. Zresztą zdaniem ekspertów taki ruch był konieczny, bo części nowych wymogów i tak nie dałoby się zastosować w praktyce. Na tym buble legislacyjne się nie kończą. Kolejnym są bowiem przepisy dotyczące obowiązku raportowania schematów podatkowych. Skoro nawet doradcy podatkowi nie potrafią jasno powiedzieć, co ma być raportowane, to co ma powiedzieć prezes firmy zajmujący się na co dzień robieniem biznesu, a nie obowiązkami fiskalnymi? A jakby tego było mało, wiele zmian jest niekorzystna dla firm. Chociażby wprowadzenie nowej sankcji w klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania i rezygnacja z limitu 100 tys. zł korzyści podatkowej. W efekcie fiskus będzie mógł teraz zastosować klauzulę w każdej sytuacji, nawet jeśli podatnik zyska na podatku symboliczną złotówkę. Niekorzystne rozwiązania, wzmacniające pozycję fiskusa i osłabiające tym samym podatników, przewiduje także nowelizacja ustawy o KAS.

Jeśli chodzi o hity, to na pierwsze miejsce wysuwa się nowa ulga IP Box dla firm komercjalizujących wyniki działań badawczo-rozwojowych. Pozytywną zmianą dla przedsiębiorców jest też wprowadzenie na terenie całej Polski jednej strefy ekonomicznej, co pozwala na uzyskanie zwolnienia podatkowego bez względu na lokalizacje inwestycji.

Z kolei osoby fizyczne zyskają na uldze termomodernizacyjnej (dla tych, którzy ocieplają domy jednorodzinne, wymieniają okna, drzwi i piece), a także zmianach w uldze mieszkaniowej (na skorzystanie z niej będą trzy lata, a nie dwa) oraz w PIT, które dotyczą sprzedaży odziedziczonych nieruchomości.

W naszym podsumowaniu roku prezentujemy również orzecznictwo sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE. To ich rozstrzygnięcia rzutują bowiem na spory toczone przez podatników z fiskusem.