Kolejny rok przynosi podatnikom obszerny pakiet zmian podatkowych. Tak więc znów mamy poważne nowelizacje ustaw o CIT, PIT, ordynacji podatkowej oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Większość z nich weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Dotyczy to również zmian w VAT, choć tych jest stosunkowo mniej.

Wciąż łatwiej dostrzec zmiany niekorzystne

Zasadnicze regulacje w podatku od towarów i usług zostały bowiem odsunięte w czasie do: 1 kwietnia (niższy VAT na e-booki), połowy 2019 r. (kasy fiskalne online) lub przyszłego roku (nowa matryca stawek).