Czy podatnik, który sprzeda udziały w spółce lub papiery wartościowe, może stracić status małego podatnika? Według dyrektora KIS tego rodzaju zbycie nie ma znaczenia. Innego zdania jest resort finansów.
Chodzi o limit 1,2 mln euro przychodów. W obu ustawach – o PIT i CIT decyduje on o tym, czy podatnik jest „mały”. Taki sam pułap wpływa też na możliwość korzystania z preferencyjnej stawki 9 proc. CIT.
Spytaliśmy więc Ministerstwo Finansów, jak konkretnie liczyć te przychody. W końcu może mieć to istotne znaczenie dla naszych czytelników, gdyby chcieli oddawać fiskusowi tylko 9 proc. swojego dochodu lub korzystać ze specjalnej procedury jednorazowej amortyzacji – nie tej przewidzianej dla wszystkich przedsiębiorców ponoszących w roku od 10 tys. do 100 tys. zł nakładów na nowe środki trwałe (bez względu na przychody nabywcy), tylko pomyślanej celowo o małych podatnikach.