Małżonkowie, którzy przenoszą między sobą firmowy majątek, nie rozliczają z tego tytułu podatku od towarów i usług – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Wyjaśnił, że takie transakcje między mężem i żoną – gdy łączy ich wspólność majątkowa – nie mogą być uznane za dostawę towarów. WSA powołał się na wyrok NSA z 4 kwietnia 2018 r., (sygn. akt I FSK 887/16). Orzeczenie to spotkało się z krytyczną oceną niektórych ekspertów, o czym pisaliśmy w artykule „W małżeństwie nie ma faktur, odliczenia VAT ani ulgi na złe długi” (DGP nr 67/2018).
Fiskus konsekwentnie prezentuje inne podejście. Jego zdaniem kluczowa jest definicja dostawy towarów zawarta w art. 7 ustawy o VAT. Wynika z niej, że dostawą jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. W praktyce chodzi o przeniesienie władztwa ekonomicznego nad rzeczą i możliwość rozporządzania nią. Zasadniczo więc podatek powinien być rozliczony także od przekazania firmowego towaru między małżonkami. Potwierdza to m.in. interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 sierpnia 2018 r. (nr 0115-KDIT1-2.4012.443.2018.1.AW).
Takie stanowisko dyrektor KIS prezentował też w sprawie rozpoznanej przez gdański WSA. Chodziło o kobietę prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na wynajmie maszyn budowlanych. Planowała ona podarować koparko-ładowarkę mężowi świadczącemu usługi szkoleniowe. Darowizna zasadniczo powinna być opodatkowana, bo kobiecie przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy nabyciu maszyny.
Sądziła jednak, że w tym wypadku w ogóle nie dojdzie do dostawy. We wniosku o interpretację przypomniała, że każde z małżonków ma prawo do udziału i rozporządzania wspólnym majątkiem (w tym przypadku koparko-ładowarką).
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że skoro maszyna była używana w firmie jednego podatnika VAT (żony) i trafi do drugiego podatnika (męża), to można mówić o opodatkowanej dostawie towaru. W takiej sytuacji nie mają większego znaczenia reguły dotyczące małżeńskiej wspólności majątkowej, bo prawo podatkowe jest „autonomiczne”.
WSA uznał jednak, że rację ma podatniczka, a wspólność majątkowa wyklucza „możliwość przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel z jednego małżonka na drugiego”. Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Gdańsku z 11 grudnia 2018 r., sygn. akt I SA/Gd 939/18.