Dzięki trafniejszemu typowaniu podmiotów, kontroli jest mniej, jednocześnie są one bardziej skuteczne - poinformowało PAP biuro prasowe Krajowej Administracji Skarbowej, odnosząc się do wyników raportu Grant Thornton i Euler Hermes.

Z opublikowanego niedawno raportu przygotowanego przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton i towarzystwo ubezpieczeniowe Euler Hermes wynika, że większość dyrektorów finansowych (CFO) działających w Polsce firm silnie odczuwa zaostrzenie się praktyki podatkowej Ministerstwa Finansów.

"Uszczelnienie systemu podatkowego związane jest ze stanowczą i konsekwentną walką z oszustwami i wyłudzeniami podatkowymi. Efekty uszczelnienia to większe wpływy podatkowe do budżetu państwa, ale również wzmocnienie zasad zdrowej konkurencji i ochrona legalnie działających firm. Takie są założenia i cele działań Krajowej Administracji Skarbowej" - podkreśla KAS w przesłanym PAP stanowisku.

"Odnosząc się do zawartych w raporcie stwierdzeń: +kontrole skarbowe są bardziej szczegółowe niż dotychczas+ (...) i +częstsze niż dotychczas+ (...) zauważamy, że opinia dotycząca kontroli skarbowych (obecnie celno – skarbowych) w stosunku do ubiegłego roku uległa znacznej poprawie. Dyrektorzy finansowi ocenili działania kontrolerów pozytywniej o 19 pkt proc. w zakresie zmniejszenia szczegółowości kontroli i o 20 pkt proc. pozytywniej w zakresie jej częstotliwości" - informuje KAS.

"Zatem wyniki ankiety odzwierciedlają przyjęte przez KAS założenia, dotyczące trafniejszego typowania podmiotów do kontroli i koncentrowania się na zagadnieniach, gdzie występują nieprawidłowości (szczegółowość), a także zmniejszenia liczby kontroli, a zwiększenia jej efektywności. Stosując nową metodologię kontroli znacząco zmniejszyliśmy liczbę kontroli u podatników" - podkreślono.

Z podanych przez KAS danych wynika, że w pierwszym półroczu br. zakończono prawie 12 tys. kontroli podatkowych, w całym 2017 r. było ich prawie 31,5 tys., w 2016 r. - ok. 44,2 tys., w 2015 - niemal 55,8 tys., a w 2014 - ok. 86,3 tys. Według danych resortu finansów w okresie tym wzrosła skuteczność kontroli - z 77,41 proc. do 87,90 proc.

"Zmniejszenie liczby kontroli u podatników przy jednoczesnym wzroście ich efektywności potwierdza zasadność zmian, które wprowadziliśmy w metodologii kontroli. Skróciliśmy również czas trwania kontroli średnio o 10 dni, co powoduje, że kontrola średnio trwa do 45 dni" - czytamy w stanowisku KAS.

W informacji wskazano, że z danych KAS wynika, że w 2017 r. w ok. 70-proc. wydanych indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego organ potwierdził stanowisko wnioskodawcy, podobnie statystyka ta wyglądała w 2016 r. Skróceniu uległ czas rozpatrywania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej. Od 1 marca do 31 grudnia 2017 r. 80 proc. wniosków rozpatrzonych zostało w terminie do 2 miesięcy, podczas gdy w 2016 r. było to 45 proc. wniosków. Natomiast średni czas na rozpatrzenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w okresie od 1 lipca do 30 września 2018 r. wyniósł 51,3 dnia.

"Podejmowane są działania mające na celu usprawnienie, unowocześnienie oraz doskonalenie jakości usług świadczonych przez urzędy skarbowe (...). W 2017 r. wydano 641 tys. 256 zaświadczeń, a średni czas wydawania zaświadczeń wyniósł 0,98 dnia. W 2018 r. zaświadczenia wydawane są jeszcze sprawniej, w I półroczu 2018 r. wydano 333 tys. 927 zaświadczeń, a średni czas wydawania zaświadczeń wyniósł 0,72 dnia (w III kwartale br. średni czas wydawania zaświadczenia wyniósł 0,69 dnia)" - zauważono.

KAS informuje, że we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii uruchomiono usługę polegającą na możliwości złożenia wniosku oraz uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzeniu stanu zaległości z urzędu skarbowego w drodze elektronicznej. W serwisie tym udostępniono także opracowane opisy poszczególnych usług, które wskazują podatnikom krok po kroku działania, jakie należy podjąć, aby uzyskać np. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

W komunikacie poświęconemu raportowi „CFO czują dokręcenie fiskalnej śruby” napisano, że 72 proc. silnie odczuwa zaostrzenie się praktyki podatkowej MF. Jest to o 29 pkt proc. więcej niż w ubiegłorocznej edycji badania. Zapytani o skuteczność tworzonych regulacji w większości (65 proc. respondentów) popierają działania MF oraz uważają, że przyczynią się one do uszczelniania systemu podatkowego. Jednak, jak zauważono, w porównaniu do zeszłorocznego badania, poparcie dla działań resortu wyraźnie spadło.

"Pozytywnych odpowiedzi jest o 17 pkt proc. mniej niż w zeszłym roku, natomiast znacznie wzrósł odsetek CFO opowiadających się przeciwko zmianom w polityce podatkowej – obecnie już 35 proc. ankietowanych uważa, że wprowadzane regulacje nie przyczynią się do uszczelniania systemu podatkowego (wzrost z 18 proc. w zeszłym roku)" - czytamy.

Na pytanie o obszary, w których odczuwalne są najsilniejsze zmiany, 61 proc. dyrektorów finansowych wskazało zmiany w wymaganiach sprawozdawczych wobec podatników, 66 proc. zaostrzenie przepisów podatkowych, a 30 proc. uważa, że decyzje urzędów są wydawane na korzyść firmy rzadziej niż dotąd (w zeszłym roku było to odpowiednio 63 proc., 66 proc. i 15 proc.).

"W tegorocznej edycji badania ankietowani w znacznie mniejszym stopniu niż w roku ubiegłym uważają, że +kontrole skarbowe są bardziej szczegółowe niż dotychczas+ (26 proc. odpowiedzi wobec 45 proc. w zeszłym roku) oraz że są +częstsze niż dotychczas+ (29 proc. wobec 49 proc. rok temu)" - napisano.