Rozliczenie z fiskusem za 2018 r. będzie prostsze, bo podatników zasadniczo wyręczy skarbówka. Ponadto wniosek o wspólny PIT z małżonkiem lub dzieckiem będzie można złożyć po terminie lub w ramach korekty
Od kilku lat można już korzystać ze wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Trzeba w nim jednak samemu wpisać ulgi czy wnioskować o wspólne rozliczenie z małżonkiem oraz dokonać elektronicznej wysyłki.
W nowej usłudze Twój e-PIT fiskus nie dość, że sam uwzględni podatnikom preferencje, to gdy nie zainteresują się oni swoim zeznaniem – uzna je za złożone w terminie.
Już w rozliczeniach za 2018 r. z udogodnień tych skorzystają osoby fizyczne rozliczające się na PIT-37 (przychody z pracy) oraz PIT-38 (przychody z kapitałów pieniężnych, np. zbycia akcji). Natomiast od rozliczeń za 2019 r. Twój e-PIT będzie dostępny również dla przedsiębiorców.

Informacje z rejestrów

KAS wypełni zeznania, bazując na danych przekazanych przez płatników, ale i samym podatników w zeznaniach za rok ubiegły (np. ulgi, wspólne rozliczenie). Skorzysta także z rejestrów ZUS czy PESEL, a więc przykładowo uwzględni ulgę na dziecko urodzone w tym roku. Zeznania w wersji elektronicznej będą udostępnione od 15 lutego 2019 r. na Portalu Podatkowym. Będzie można je sprawdzić, zmodyfikować, zatwierdzić, a nawet odrzucić i rozliczyć się samodzielnie. Jeśli podatnik nie zrobi nic – zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone w terminie (30 kwietnia).

Pomoc dla wykluczonych

Korzystanie z tej usługi wymaga oczywiście dostępu do internetu. Co z osobami, które takiego dostępu nie mają lub nie umieją poruszać się sprawnie w sieci?
Ministerstwo Finansów zapewniło w odpowiedzi na pytanie DGP, że takie osoby będą mogły liczyć na wsparcie fiskusa. Będzie można skorzystać ze stanowiska komputerowego znajdującego się w sali obsługi w urzędzie skarbowym i na miejscu uzyskać pomoc merytoryczną i techniczną w weryfikacji i akceptacji zeznania.
W każdym urzędzie skarbowym będą też bezpłatne broszury informacyjne dotyczące usługi Twój e-PIT.
W marcu 2019 r. w kilkudziesięciu galeriach handlowych w Polsce będzie prowadzona akcja rozliczeniowa, w tym w szczególności wspierająca podatników chcących skorzystać z tej usługi.

Kiedy samodzielnie

– Nowa usługa to ułatwienie dla wielu podatników, ale trzeba pamiętać, że nie wyłączy całkowicie odpowiedzialności za rozliczenie podatkowe, dlatego zawsze należy sprawdzić zeznanie sporządzone przez skarbówkę – przestrzega Anna Misiak, doradca podatkowy partner w MDDP.
Podatnicy, tak jak dotychczas, otrzymają od płatników do końca lutego informacje PIT-11 i PIT-8C i na ich podstawie będzie można zweryfikować, czy fiskus ujął wszystkie dane o dochodach.
Urząd nie będzie jednak wiedział o dochodach nieujętych w tych formularzach. – Chodzi przede wszystkim o wszelkie dochody z zagranicy, w tym: z pracy, z zasiadania w zarządach lub radach nadzorczych zagranicznych spółek, z odsetek, dywidend, sprzedaży akcji, innych papierów wartościowych, kryptowalut, forexów, najmu, zagranicznych emerytur otrzymywanych na zagraniczne konta, itp. – wylicza Anna Misiak.
Podatnicy, którzy osiągają takie dodatkowe dochody z zagranicy, będą musieli rozliczyć się sami na przeznaczonym do tego formularzu – PIT-36. Przygotowane przez urząd zeznanie PIT-37 będzie zatem nieostateczne.
– Należy podkreślić, że przepisy zostały tak skonstruowane, że chronią podatnika przed karnymi odsetkami, gdy urząd pomyli się w zeznaniu, ale tylko w zakresie dochodów, o których miał informację z PIT-11 i PIT-8C. W pozostałym zakresie takiej ochrony nie ma – mówi Anna Misiak.

Zmiana w informacjach

Ekspertka wskazuje też na zmiany w informacjach otrzymywanych od płatników, które będą miały zastosowanie już w rozliczeniach za 2018 r. Otóż dochody z innych źródeł, od których płatnik nie był zobowiązany pobierać zaliczki w trakcie roku, będą wykazywane na PIT-11, a nie jak dotychczas na PIT-8C.
– To zmiana na plus, gdyż informacja PIT-8C nie była powszechnie znana wśród podatników i zdarzało się, że pomijali ją w rozliczeniach z urzędem skarbowym, co prowadziło do powstawania zaległości podatkowych – wskazuje Anna Misiak.

Szybszy zwrot nadpłaty

Usługa Twój e-PIT powinna umożliwić szybsze odzyskanie nadpłaty, szczególnie gdy podatnik nie będzie zwlekał z akceptacją zeznania w Portalu Podatkowym. Termin na zwrot nadpłaty został bowiem skrócony do 45 dni.
– Jeżeli zeznanie zostanie złożone w wersji papierowej, urząd, tak jak dotychczas, będzie miał na zwrot 3 miesiące i w tym kontekście warto skorzystać z nowej usługi – mówi Anna Misiak.
W zeznaniu przygotowanym przez KAS podatnicy będą mogli też wskazać lub zaktualizować numer rachunku osobistego zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty. Tym samym nie będzie potrzeby składania dodatkowych formularzy.

Wspólnie także po terminie

Od rozliczeń za 2018 r. podatnik nie straci prawa do rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem, gdy zeznanie złoży po terminie. Dotychczasowy wymóg złożenia wniosku o wspólne rozliczenie do 30 kwietnia został zlikwidowany.
W praktyce usługa Twój e-PIT w dużej mierze wyeliminuje możliwość spóźnienia się z zeznaniem. Można sobie jednak wyobrazić sytuację, w której PIT-37 zostanie „złożony” automatycznie, tzn. podatnik nie zweryfikuje zeznania wypełnionego przez skarbówkę i tym samym nie złoży wniosku o wspólne rozliczenie, a urząd go nie uwzględni z uwagi na to, że w poprzednim roku podatnik nie rozliczał się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem. W takiej sytuacji o wspólny PIT będzie można wnioskować w korekcie zeznania. Dotychczas było to niemożliwe.
Likwidacja wspomnianego wymogu to też dobra wiadomość dla osób rozliczających się na PIT-36, a więc przede wszystkim prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej (18 i 32 proc.). Zeznanie to umożliwia preferencyjne rozliczenie z żoną lub mężem bądź jako samotny rodzic, a w rozliczeniu za 2018 r. nie będzie ono jeszcze objęte usługą Twój e-PIT.
Zeznania w wersji elektronicznej będą udostępnione od 15 lutego 2019 r. na Portalu Podatkowym
Czytelników zachęcamy do zadawania pytań na adres: podatki2019@infor.pl