Przedsiębiorstwo działające w strefie ekonomicznej na podstawie kilku zezwoleń może prowadzić jedną ewidencję dla działalności strefowej, bez względu na liczbę posiadanych zezwoleń – potwierdził po raz kolejny NSA.
Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie dwóch zezwoleń, a także poza strefą.
Spółka uważała, że może prowadzić dwie ewidencje podatkowe: odrębną dla działalności prowadzonej poza strefą i jedną wspólną dla działalności zwolnionej, prowadzonej na podstawie dwóch zezwoleń strefowych. Argumentowała, że przepisy wymagają jedynie rozdzielenia dochodu strefowego i pozastrefowego.