Zwolnienie z CIT dla prowadzących działalność w specjalnych strefach ekonomicznych ma zastosowanie tylko wówczas, gdy firma uzyskuje dochody – orzekł NSA.

Chodziło o spółkę, która w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) realizowała inwestycję typu greenfield. Planowała wybudowanie nowego zakładu i uruchomienie produkcji nowoczesnych katalizatorów.
W związku z uzyskanym zezwoleniem strefowym spółka miała prawo do zwolnienia z CIT dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej na terenie SSE. Inwestycja znajdowała się dopiero na początkowym etapie i spółka nie miała jeszcze dochodu, który podlegałby zwolnieniu z CIT. Spór z fiskusem toczył się o to, w którym momencie firma może zaliczyć wydatki do kosztów inwestycji na terenie SSE – czy w momencie zarachowania, czy zapłaty. Spółka uważała, że liczy się moment zarachowania w księgach rachunkowych, na podstawie otrzymanej faktury lub rachunku, a więc zgodnie z zasadą memoriałową.