Drobny upominek od pracodawcy wręczony na firmowej imprezie nie jest przychodem dla pracownika – potwierdził dyrektor KIS.

Podatnicy mają wątpliwości, czy drobne nagrody jubileuszowe albo przyznawane w związku z przejściem pracowników na emeryturę są przychodem i trzeba od nich potrącić zaliczkę na podatek. Ostatnio dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pytają o to zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne firmy. Fiskus uspokaja – podatku płacić nie trzeba.
Gmina chciała się dowiedzieć, czy ciążą na niej obowiązki płatnika w związku z wręczaniem prezentów okolicznościowych, takich jak podkład drewniany z tabliczką z wygrawerowanymi podziękowaniami czy pióro. Dostają je m.in. pracownicy, którzy osiągnęli wieloletni staż pracy lub odchodzą na emeryturę. Jest to sposób ich uhonorowania. Z kolei spółka zamierzała przekazać wszystkim pracownikom prezenty w związku z obchodami 20-lecia swojego istnienia. Mieli oni otrzymać jubileuszowe walizki z wygrawerowanym logo firmy.
W obu wypadkach upominki finansowane były ze środków własnych pracodawców. Oba podmioty podkreślały, że przekazanie prezentów nie jest dodatkowym wynagrodzeniem, więc nie powinno być traktowane jako przychód ze stosunku pracy.
Zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Uznał, że gdy pracodawca wręcza drobne, okolicznościowe upominki, pracownicy nie uzyskują przysporzenia majątkowego. Nie występują tu żadne korzyści, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku (pracownik sam nie wydałby pieniędzy na zakup podobnego upominku, gdyby nie wręczono mu go na firmowej imprezie).
Inaczej może być, gdyby pracodawca rzeczywiście chciał obdarować konkretnego pracownika i wręczył mu np. z okazji jubileuszu zatrudnienia zegarek. Taka korzyść byłaby opodatkowana na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768, ze zm.). Dyrektor KIS powołał się przy tym na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13).
Interpretacje indywidualne dyrektora KIS z 5 listopada 2018 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.484.2018.1.ID, i 11 października 2018 r., sygn. 0115-KDIT2-2.4011.340.2018.1.MD.