Firma, która odda za darmo zbędną maszynę, będzie miała przychód, od którego zapłaci podatek dochodowy. Przedsiębiorca, któremu najbliższa rodzina sprezentuje komputer, już go nie zamortyzuje.
Takie zmiany przewiduje konsultowany właśnie projekt nowelizacji ustaw o CIT, PIT i o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Resort finansów przygotował go z myślą o walce z optymalizacjami i uszczelnieniu systemu poboru podatku dochodowego (liczy na dodatkowe 27,5 mld zł w najbliższej dekadzie). Eksperci wskazują jednak, że skutki odczuje wiele uczciwych firm. W tym te, które za darmo przekażą rzecz lub prawo majątkowe albo wyświadczą nieodpłatną usługę.