Kiedy deklaracje podatkowe okazują się niewystarczającym źródłem informacji, a kontrole podatkowe zawodzą, rządzący szukają nowych rozwiązań w walce z oszustami podatkowymi. By zapobiec tzw. agresywnej optymalizacji, na doradców podatkowych nałożony zostanie kolejny obowiązek – raportowanie skarbówce schematów podatkowych.

Wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules) wynika z unijnych przepisów (tzw. dyrektywa MDR). Cel to zniechęcenie podatników do korzystania ze schematów podatkowych. „Wiedząc, że rezultaty i ewentualne korzyści podatkowe udziału w schematach podatkowych będą musiały zostać ujawnione i mogą być później kwestionowane przez administrację podatkową, jest mniej prawdopodobne, że podatnik podejmie ryzyko wejścia do systemu agresywnego planowania podatkowego” – czytamy w uzasadnieniu projektu.
Jak dodano, polska administracja skarbowa potrzebuje szybkiego dostępu do istotnych informacji dotyczących podejmowanych przez podatników działań w obszarze potencjalnie agresywnego planowania podatkowego. Wskazany problem zostanie rozwiązany poprzez wprowadzenie do polskiego prawodawstwa nowej instytucji jaką są zasady obowiązkowego raportowania schematów podatkowych. Ustawodawca dostrzega też korzyści dla przedsiębiorców. Obowiązek raportowania schematów podatkowych miałby bowiem ograniczyć liczbę kontroli podatkowych.

Kiedy mamy do czynienia z optymalizacją, czyli szeroka definicja schematu podatkowego