Przedsiębiorstwo, które świadczy usługi publicznego transportu, nie musi dzielić się z fiskusem rekompensatą od gminy – orzekł wczoraj NSA.
Spór w tej sprawie toczyła spółka komunalna świadcząca usługi publicznego przewozu autobusami komunikacji miejskiej. We wniosku o interpretację podała, że jest uprawniona do sprzedaży biletów. Nie ma jednak wpływu na ich ceny. Nie decyduje też o ulgach na przejazdy. Wszystko to reguluje uchwała rady gminy.
Spółka wyjaśniła, że przychody ze sprzedaży biletów nie wystarczają jej na pokrycie kosztów działalności. W związku z tym dostaje od gminy rekompensatę. W przyszłości miałaby być ona jedynym przychodem spółki, bo gmina planowała wprowadzenie całkowicie darmowych przejazdów.
Wątpliwości dotyczyły tego, czy rekompensaty (na razie częściowa, a w przyszłości 100-proc.) są opodatkowane VAT. Z przepisów wynika, że podatek jest należny wtedy, gdy dotacje, subwencje i dopłaty mają bezpośredni wpływ na cenę (art. 29 ust. 1 ustawy o VAT). To oznacza, że VAT są objęte dotacje o charakterze przedmiotowym, a nie te, które mają na celu dofinansowanie ogólnych kosztów działalności (dotacje podmiotowe).
Spółka uważała, że otrzymywane przez nią rekompensaty mają podmiotowy charakter. Argumentowała, że cena biletów nie jest obniżana o kwotę rekompensaty, bo ta ma charakter urzędowy – jest określana w gminnej uchwale. To inna sytuacja niż przy dotacjach do leków, bo te spełniają identyczne funkcje jak zapłata – przekonywała spółka.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu nie widział jednak różnicy. Stwierdził, że dotacja od gminy jest związana z ceną biletów i od niej uzależniona. Słowem, stanowi dopłatę do konkretnych usług, bo dzięki niej odbiorca płaci za bilet mniej, a w przyszłości nie będzie płacił w ogóle.
Spółka wygrała w sądach obu instancji. WSA w Bydgoszczy orzekł, że rekompensata jest bez VAT, bo jest przyznawana w celu sfinansowania działalności przedsiębiorstwa, a nie dofinansowania przejazdów.
Tak samo orzekł wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Małgorzata Niezgódka-Medek wyjaśniła, że w świetle prowspólnotowej wykładni dopłaty, subsydia itp. mogą być objęte VAT tylko wtedy, gdy pomiędzy nimi a ceną towaru lub usługi istnieje bezpośredni związek. – Podatek jest wtedy, gdy dotacja jest wyliczana dla konkretnego świadczenia. W tym przypadku tak jednak nie jest – powiedziała sędzia.
Zwróciła uwagę na to, że zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016) rekompensata jest przekazywana w związku z utratą przychodów przedsiębiorstwa.
Wyrok NSA z 7 listopada 2018 r., sygn. akt I FSK 1692/16.