Kto do świadczenia usług wykorzystuje własne towary akcyzowe, musi rozliczać VAT niezależnie od wysokości swoich obrotów – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadał mechanik prowadzący warsztat samochodowy. Wybrał zwolnienie z VAT dla najmniejszych firm o obrotach rocznych nieprzekraczających 200 tys. zł netto. Planował rozszerzyć zakres swoich usług i zacząć wymieniać olej silnikowy w autach. Dostrzegł jednak pewien problem – zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy o VAT przedsiębiorcy „dokonujący dostawy” towarów akcyzowych nie mają prawa do zwolnienia. Towarem akcyzowym jest m.in. olej silnikowy.
Mechanik uważał, że wyłączenie to nie będzie go dotyczyć, bo – jak tłumaczył we wniosku o interpretację – nie planuje dostaw oleju tylko świadczenie usług jego wymiany. Będzie to więc usługa kompleksowa, która nie powinna pozbawiać prawa do zwolnienia z VAT – argumentował. Sądził, że nie powinno mieć znaczenia to, że sam będzie wcześniej kupował olej.
Reklama
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zwrócił uwagę na to, że klient będzie oczekiwał dostawy oleju (wcześniej kupionego przez mechanika) wraz z jego wymianą w aucie. Oba świadczenia mogłyby być oddzielne, dlatego – zdaniem dyrektora KIS – nie można w tej sytuacji mówić o usłudze kompleksowej.
Dostawa i usługa powinny być więc traktowane odmiennie na gruncie podatkowym, co może skutkować pozbawieniem mechanika prawa do zwolnienia. Skoro bowiem nie będzie on świadczyć usługi kompleksowej, a dokona dostawy towaru akcyzowego, to z chwilą, gdy wymieni w aucie kupiony wcześniej przez siebie olej, straci zwolnienie z VAT – stwierdził dyrektor KIS.
Powołał się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, m.in. wyroki z 27 października 2005 r. (sygn. C-41/04), z 9 marca 2007 r. (akt C-111/05) i z 22 października 2009 r. (sygn. C-242/08). TSUE wyjaśnił w nich, że aby ocenić, czy dane świadczenie należy traktować jako usługę kompleksową, trzeba zbadać oczekiwania nabywcy i to, czy ewentualny podział na odrębne czynności miałby sens ekonomiczny.
Z interpretacji dyrektora KIS wynika, choć nie zostało to w niej wprost napisane, że gdyby mechanik tylko wymieniał olej przyniesiony przez klienta (kupiony gdzieindziej), wówczas mógłby nadal korzystać ze zwolnienia od VAT dla najmniejszych firm. Nie dokonywałby bowiem dostawy oleju.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 17 października 2018 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.243.2018.1.MK