Nieruchomość nie jest zabudowana tylko z tego powodu, że na jej teren zachodzi nieistotny element budynku wybudowanego na sąsiedniej działce – orzekł NSA.
Naczelny Sąd Administracyjny zajmował się tą kwestią nie pierwszy raz.
Wcześniej zapadły trzy inne wyroki: dwa korzystne dla podatników (z 13 grudnia 2017 r., sygn. akt I FSK 17/16, oraz z 4 marca 2015 r., sygn. akt I FSK 740/14), jeden – dla fiskusa (z 30 maja 2018 r., sygn. akt I FSK 889/16).
Reklama
Tym razem chodziło o gminę, która zamierzała sprzedać działkę, na którą zachodził ganek sąsiada. Wątpliwości dotyczyły tego, czy w takich okolicznościach działka jest nadal niezabudowana. Od tego zależało zwolnienie z VAT. Opodatkowana jest bowiem dostawa terenów zabudowanych, a także budowlanych, choćby nawet były one niezabudowane (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT).
Gmina tłumaczyła, że ganek nie należy do niej, tylko do sąsiada. Podkreślała, że dla jej nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy ani zatwierdzająca projekt budowlany czy udzielająca pozwolenia na budowę.

Reklama
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził jednak, że podatek jest należny. Uznał, że w takich okolicznościach działka jest zabudowana, tyle że nieruchomością (gankiem) należącą do sąsiada.
Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Orzekł, że grunt nadal pozostaje niezabudowany i że gmina może sprzedać go bez VAT. Podkreślił, że gdyby pogląd fiskusa był trafny, to przedmiotem dostawy musiałby być nie tylko grunt, ale i sporny ganek.
Tak samo orzekł NSA. Sędzia Małgorzata Fita wyjaśniła, że ganek nie jest istotnym elementem budynku. Żeby go wybudować, nie są potrzebne decyzja ani pozwolenia na budowę.
Dodała, że co innego ganek, a co innego ściana budynku. Tym samym sędzia nawiązała do korzystnego dla fiskusa wyroku z 30 maja 2018 r. (sygn. akt I FSK 889/16). Dotyczył on fragmentów ścian trzech budynków wybudowanych przez właścicieli sąsiednich działek.
Sędzia wskazała też na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE o sygn. akt C-461/08. – Trybunał stwierdził w nim, że jeśli na działce znajduje się nawet cały budynek, ale przeznaczony do rozbiórki, to jej dostawa dotyczy terenu niezabudowanego – podkreśliła sędzia Fita.
Wyrok NSA z 26 września 2018 r., sygn. akt I FSK 1272/16.