Kto nie podzieli płatności, nie uniknie solidarnej odpowiedzialności, sankcji VAT i podwyższonych odsetek za zwłokę. Nie ma przy tym znaczenia, że po split payment sięgnął wcześniej współpracujący z przedsiębiorcą faktor (bank) – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Kto nie podzieli płatności, nie uniknie solidarnej odpowiedzialności, sankcji VAT i podwyższonych odsetek za zwłokę. Nie ma przy tym znaczenia, że po split payment sięgnął wcześniej współpracujący z przedsiębiorcą faktor (bank) – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadała spółka, która postanowiła skorzystać z faktoringu odwróconego. Wskutek tego faktury wystawiane przez jej kontrahentów (sprzedawców towarów i usług) miał opłacać faktor (bank). Ona natomiast spłacałaby później zobowiązanie wobec niego.
Faktor postanowił opłacać faktury z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, czyli kwotę netto chciał przelewać na zwykły rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a równowartość podatku od towarów i usług – na specjalny rachunek VAT (art. 108a–108d ustawy o VAT).
Spółka natomiast chciała rozliczać się z faktorem po staremu. Mimo to sądziła, że będą jej przysługiwać korzyści, które daje split payment (art. 108c ustawy o VAT). Liczyła więc na to, że nie będą miały do niej zastosowania przepisy o solidarnej odpowiedzialności i o dodatkowej sankcji w VAT (30 lub 100 proc.) ani podwyższone odsetki za zwłokę.
Zwróciła uwagę na to, że przepisy nie mówią, kto powinien opłacić fakturę z zastosowaniem split paymentu, lecz jedynie, że taka płatność ma zostać zrealizowana. W tym wypadku tak właśnie będzie – podkreślała spółka, wskazując na zapłatę przez faktora.
Uważała, że w razie ewentualnej kontroli fiskus będzie mógł bez problemu powiązać fakturę z płatnością dzięki systemowi informatycznemu faktora. Cel przepisów zostanie więc osiągnięty – przekonywała.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że nie wystarczy, iż faktor zapłaci w mechanizmie podzielonej płatności i że będzie można powiązać konkretną fakturę ze szczegółowymi raportami opłaconych faktur. Nabywca (klient faktora) może skorzystać z rozwiązań wymienionych w art. 108c ust. 1 ustawy o VAT wyłącznie wtedy, gdy w ten sposób zapłaci za fakturę zarówno faktor, jak i nabywca. Jeżeli spółka nie zdecyduje się na split payment, to nie będzie mogła skorzystać z preferencji. Nie ma znaczenia, że fakturę opłaci w ten sposób faktor.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 18 października 2018 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.524.2018.2.AO